Văn bản theo chủ đề: Lịch học BTVH

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TKBS-C-T(NH 2021-2022)-AD17-21/01&# 17/01/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) học trực tuyến- Áp dụng 17-21/01/2022
2 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD03-08/01&#x 04/01/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( Năm học 2021-2022) - AD từ 03 - 08/01/2022)
3 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD20-24/12&#x 20/12/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( NH 2021-2022)- Áp dụng từ 20-24/12/2021
4 TKBS-C-T13-17/12/2021 13/12/2021 Thời khóa biểu các sáng chiều tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 13-17/12/2021
5 TKBCLS-C-T(NH 2021-2022)-AD06-11/12 06/12/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 06-11/12/2021 ( Tuần 14)
6 TKBS-C-T( NH2021-2022)-AD22-26/11&# 22/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng tạm thời từ ngày 22-26/11/2021 ( tuần 12)
7 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD15-19/11&#x 13/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng từ 15-19/11/2021
8 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD08/11 08/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 08-11/11/2021) ( tuần 10)
9 TKBCLS-C-T(NH21-22)-AD01-06/11� 02/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) Học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 01 - 06/11/2021
10 TKBCL(NH2021-2022)-AD25-29/10 25/10/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng tạm thời thừ 25-29/10/2021 ( Tuần 8)
11 TKB-S-C-T(NH2021-2022)-AD18-22/10&# 18/10/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) Học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 18 - 22/10/2021 ( tuần 7)
12 TKBS-C-T(NH21-22)-AD11-15/10/ 11/10/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022)
13 KB S-C-T(NH 2021-2022)-AD4-8/10� 04/10/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( NH:2021-2022) - Áp dụng tạm thời 04-08/10/2021
14 TKBS-C-T(21-22)-AD27-01/10/2 28/09/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối (năm học 2021-2022) học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 27/9 - 01/10/2021 ( Tuần 4)
15 TKBS-C-T (21-22)-AD20-24-9-2021 20/09/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 20-24/9/2021
16 TKBS-C-T(13-17/9/2021) 13/09/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 13-17/9/2021 ( tuần 2)
17 TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021 07/09/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)
18 TKBOTTN2020-2021 10/05/2021 Thời kháo biểu ôn thi tốt nghiệp ( năm học 2020-2021) áp dụng từ 10/5/2021
19 TKBDB(26-29/4/2021) 27/04/2021 Thời kháo biểu dạy bù - Áp dụng từ ngày 26-29/4/2021
20 TKBDB26-29/4/2021 23/04/2021 Thời khóa biểu dạy bù - Áp dụng từ ngày 26-29/4/2021
21 TKBCLS(NH2020-2021)-ADTT01/02 29/01/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020 - 2021) - Áp dụng tạm thời từ 01/02/2021 ( điều chỉnh tiết Sử lớp 10C)
22 TKBCLS(NH2020-2021)-AD25/1/2 26/01/2021 Thời kháo biểu các lớp sáng ( năm học 2020 - 2021) - Áp dụng tạm thời từ 25/01/2021 ( điều chỉnh tiết Sử lớp 10C)
23 TKBLS,C,T(NH20-21)AD11/01/20 08/01/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng, Chiều, Tối ( Năm học 2020-2021) áp dụng tạm thời từ 11/01/2021
24 TKBDB-AD23/12/2020 21/12/2020 Thời khóa biểu dạy bù - Áp dụng ngày 22/12/2020
25 TKBDB-AD/12/2020(BC) 14/12/2020 Thời khóa biểu dạy bù- Áp dụng ngày 15/12/2020 ( buổi chiều)
26 TKBS-T(2/11/2020) 29/10/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 02/11/2020
27 TKBLS(26/10/2020) 22/10/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 26/10/2020
28 TKB(NH20-21)AD5/10/2020 30/09/2020 Thời khóa biểu phụ đạo ( năm học 2020-2021)- Áp dụng từ 05/10/2020
29 TKBLS(NH20-21)-AD28/9/2020-D 29/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 28/9/2020 bản điều chỉnh
30 TKBS-T(NH20-21)-AD28/9/2020 24/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( Năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 28/9/2020
31 TKBLT(NH20-21)-AD 14/9/2020 14/09/2020 Thời khóa biểu các lớp tối ( Năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
32 TKBCLC(20-21)-AD14/9/2020 14/09/2020 Thời khóa biểu các lớp chiều (Năm học 2020-2021) địa điểm trường CĐCN Cao su - Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
33 tkbls(2020-2021)-ad14-9-20 14/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
34 TKBS-C-T(20-21) 07/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối (năm học 2020-2021) AD tạm thời từ 07/9/2020
35 PCCMNH 20-21 07/09/2020 Phân công chuyên môn - năm học 2020-2021 (Áp dụng tạm thời từ ngày 7/9/2020)
36 TKBOTTN(19-20)-AD6/7/2020 02/07/2020 Thời khóa biểu ôn thi TN ( năm học 2019-2020) - Áp dụng từ 06/7/2020
37 TKBOTTN 19-20(AD22/6/2020) 17/06/2020 Thời khóa biểu ôn thi TN ( năm học 2019-2020) AD từ 22/6/2020
38 TKBLT(19-20)-AD 1/6 02/06/2020 Thời khóa biểu các lớp tối ( năm học 2019-2020) - Áp dụng từ 01/2020 - điều chỉnh TKB ban hành 28/5/2020) ( Điều chỉnh môn Sử, Địa điểm học Tân Thành)
39 TKBS_T(NH19-20)-AD01/6/2020 01/06/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2019-2020) - Áp dụng từ 01/6/2020
40 TKBAD17/2/2020 14/02/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối, phụ đạo ( NH 2019-2020) - Áp dụng từ 17/02/2020
41 TKB Ap dung 02/12/2019 28/11/2019 Thời khóa biểu các lớp buổi sáng, tối và các lớp ở Trường CĐNV Cao Su
42 TKBLT(19-20)-AD11/11/19-DC 12/11/2019 Thời khóa biểu các lớp tối ( năm học 2019-2020) - Áp dụng từ 11/11/2019 ( Điều chỉnh)
43 TKBS_C-T(19-20)-04/11/19 31/10/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối (năm học 2019-2020) - Áp dụng tạm thời từ 04/11/2019
44 TKBLT(19-20)-AD30/9/2019 27/09/2019 Thời khóa biểu các lớp tối ( năm học 2019-2020) - Áp dụng tạm thời từ 30/9/2019 ( Điều chỉnh thời khóa biểu ban hành ngày 26/9/2019)
45 PCCM(19-20)-AD30/9/2019 26/09/2019 Phân công chuyên môn - năm học 2019-2020 ( Áp dụng tạm thời từ 30/9/2019
46 TKBS-C-T (19-20)-AD30/9/19 26/09/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2019-2020) - áp dụng tạm thời từ 30/9/2019
47 TKBLS(NH 19-20)-AD16/9/19 13/09/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2019-2020) -Áp dụng tạm thời từ 16/9/2019
48 PCCMNH2019-2020)-AD26/8/2019 20/08/2019 Phân công chuyên môn - năm học 2019-2020 ( Áp dụng tạm thời từ 26/8/2019)
49 TKBLS-T(19-20)-AD26/8/19 20/08/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối (năm học 2019-2020) -Áp dụng tạm thời từ 26/8/2019
50 TKBLS(2018-2019)-13/5/2019 08/05/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2018-2019) - Áp dụng từ 13/5/2019
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

TKBS-C-T(NH 2021-2022)-AD17-21/01&#

TKBS-C-T(NH 2021-2022)-AD17-21/01/2022)

Lượt xem:9 | lượt tải:5

TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD03-08/01&#x

TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD03-08/01/2022)

Lượt xem:25 | lượt tải:11

TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD20-24/12&#x

TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD20-24/12/2021

Lượt xem:32 | lượt tải:8

TKBS-C-T13-17/12/2021

TKBS-C-T13-17/12/2021

Lượt xem:28 | lượt tải:12

TKBCLS-C-T(NH 2021-2022)-AD06-11/12

TKBCLS-C-T(NH 2021-2022)-AD06-11/12/2021

Lượt xem:30 | lượt tải:10
Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,704
  • Tháng hiện tại71,360
  • Tổng lượt truy cập5,216,294
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

TKBS-C-T(2021-2022)-AD24-28/01�

TKBS-C-T(2021-2022)-AD24-28/01/2022

Lượt xem:2 | lượt tải:1

135/SGDĐT-GDTrH

135/SGDĐT-GDTrH

Lượt xem:6 | lượt tải:5

160/QĐ-SGDĐT

160/QĐ-SGDĐT

Lượt xem:5 | lượt tải:4

14/TB-GDTXT

14/TB-GDTXT

Lượt xem:11 | lượt tải:18

120/SGDĐT-GDTrH

120/SGDĐT-GDTrH

Lượt xem:9 | lượt tải:8
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây