Văn bản theo chủ đề: Lịch học BTVH

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD9-13/5� 09/05/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 09 -13/5/2022 ( tuần 32)
2 TKBS-T(NH2021-2022)-AD18/4/2 18/04/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 18/4/2022
3 TKBPĐ(NH2021-2022)-AD12/4/20 12/04/2022 Thời khóa biểu học phụ đạo ( năm học 2021-2022) áp dụng từ 12/4/2022 ( tuần 28)
4 TKBCLS-C_T(NH2021-2022)AD12/4 12/04/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Tối ( năm học 2021-2022) -Áp dụng từ 12/4/2022 ( tuần 28)
5 TKBPD((NH2021-2022)-AD4/4 06/04/2022 Thời kháo biểu học phụ đạo ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 04/4/2022) tuần 27
6 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD4/4/ 06/04/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( NH 2021-2022) - Áp dụng từ 04/4/2022 ( tuần 27)
7 TKBPD(NH2021-2022)-AD21/3/20 21/03/2022 Thời khóa biểu học phục đạo ( năm học 2021-2022)- học buổi chiều Áp dụng từ 21/3/2022 ( tuần 25)
8 TKBCLS-T(NH2021-2022)-AD21/3/ 21/03/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng, tối ( năm học 2021-2022) - áp dụng từ 21/3/2022
9 TKBPD(NH2021-2022)-AD14/3/20 14/03/2022 Thời khóa biểu học phụ đạo ( năm học 2021-2022) Áp dụng từ 14/3/2022 ( tuần 24) - Học trực tuyến
10 TKB S-C-T (NH 2021-2022)-AD14/3� 14/03/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối (Năm học 2021-2022) - Học trực tuyến - Áp dụng từ 14/3/2022 ( tuần 24)
11 TKBS-C-T(NH2021-2022) - AD28/2� 02/03/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 28/02/2022 ( tuần 22) - Học trực tiếp
12 TKBLS-C(NH2021-2022)-AD14-19/2� 16/02/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng , chiều (năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 14 - 19/2/2022
13 TKBS-C-T(NH 2021-2022)-AD07/2 09/02/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng từ 07/02/2022 ( tuần 19)
14 TKBS-C-T(NH 2021-2022)-AD17-21/01&# 17/01/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) học trực tuyến- Áp dụng 17-21/01/2022
15 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD03-08/01&#x 04/01/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( Năm học 2021-2022) - AD từ 03 - 08/01/2022)
16 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD20-24/12&#x 20/12/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( NH 2021-2022)- Áp dụng từ 20-24/12/2021
17 TKBS-C-T13-17/12/2021 13/12/2021 Thời khóa biểu các sáng chiều tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 13-17/12/2021
18 TKBCLS-C-T(NH 2021-2022)-AD06-11/12 06/12/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 06-11/12/2021 ( Tuần 14)
19 TKBS-C-T( NH2021-2022)-AD22-26/11&# 22/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng tạm thời từ ngày 22-26/11/2021 ( tuần 12)
20 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD15-19/11&#x 13/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng từ 15-19/11/2021
21 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD08/11 08/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 08-11/11/2021) ( tuần 10)
22 TKBCLS-C-T(NH21-22)-AD01-06/11� 02/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) Học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 01 - 06/11/2021
23 TKBCL(NH2021-2022)-AD25-29/10 25/10/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng tạm thời thừ 25-29/10/2021 ( Tuần 8)
24 TKB-S-C-T(NH2021-2022)-AD18-22/10&# 18/10/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) Học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 18 - 22/10/2021 ( tuần 7)
25 TKBS-C-T(NH21-22)-AD11-15/10/ 11/10/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022)
26 KB S-C-T(NH 2021-2022)-AD4-8/10� 04/10/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( NH:2021-2022) - Áp dụng tạm thời 04-08/10/2021
27 TKBS-C-T(21-22)-AD27-01/10/2 28/09/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối (năm học 2021-2022) học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 27/9 - 01/10/2021 ( Tuần 4)
28 TKBS-C-T (21-22)-AD20-24-9-2021 20/09/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 20-24/9/2021
29 TKBS-C-T(13-17/9/2021) 13/09/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 13-17/9/2021 ( tuần 2)
30 TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021 07/09/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)
31 TKBOTTN2020-2021 10/05/2021 Thời kháo biểu ôn thi tốt nghiệp ( năm học 2020-2021) áp dụng từ 10/5/2021
32 TKBDB(26-29/4/2021) 27/04/2021 Thời kháo biểu dạy bù - Áp dụng từ ngày 26-29/4/2021
33 TKBDB26-29/4/2021 23/04/2021 Thời khóa biểu dạy bù - Áp dụng từ ngày 26-29/4/2021
34 TKBCLS(NH2020-2021)-ADTT01/02 29/01/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020 - 2021) - Áp dụng tạm thời từ 01/02/2021 ( điều chỉnh tiết Sử lớp 10C)
35 TKBCLS(NH2020-2021)-AD25/1/2 26/01/2021 Thời kháo biểu các lớp sáng ( năm học 2020 - 2021) - Áp dụng tạm thời từ 25/01/2021 ( điều chỉnh tiết Sử lớp 10C)
36 TKBLS,C,T(NH20-21)AD11/01/20 08/01/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng, Chiều, Tối ( Năm học 2020-2021) áp dụng tạm thời từ 11/01/2021
37 TKBDB-AD23/12/2020 21/12/2020 Thời khóa biểu dạy bù - Áp dụng ngày 22/12/2020
38 TKBDB-AD/12/2020(BC) 14/12/2020 Thời khóa biểu dạy bù- Áp dụng ngày 15/12/2020 ( buổi chiều)
39 TKBS-T(2/11/2020) 29/10/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 02/11/2020
40 TKBLS(26/10/2020) 22/10/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 26/10/2020
41 TKB(NH20-21)AD5/10/2020 30/09/2020 Thời khóa biểu phụ đạo ( năm học 2020-2021)- Áp dụng từ 05/10/2020
42 TKBLS(NH20-21)-AD28/9/2020-D 29/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 28/9/2020 bản điều chỉnh
43 TKBS-T(NH20-21)-AD28/9/2020 24/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( Năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 28/9/2020
44 TKBLT(NH20-21)-AD 14/9/2020 14/09/2020 Thời khóa biểu các lớp tối ( Năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
45 TKBCLC(20-21)-AD14/9/2020 14/09/2020 Thời khóa biểu các lớp chiều (Năm học 2020-2021) địa điểm trường CĐCN Cao su - Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
46 tkbls(2020-2021)-ad14-9-20 14/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
47 TKBS-C-T(20-21) 07/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối (năm học 2020-2021) AD tạm thời từ 07/9/2020
48 PCCMNH 20-21 07/09/2020 Phân công chuyên môn - năm học 2020-2021 (Áp dụng tạm thời từ ngày 7/9/2020)
49 TKBOTTN(19-20)-AD6/7/2020 02/07/2020 Thời khóa biểu ôn thi TN ( năm học 2019-2020) - Áp dụng từ 06/7/2020
50 TKBOTTN 19-20(AD22/6/2020) 17/06/2020 Thời khóa biểu ôn thi TN ( năm học 2019-2020) AD từ 22/6/2020
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD9-13/5�

TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD9-13/5/2022

Lượt xem:76 | lượt tải:14

TKBS-T(NH2021-2022)-AD18/4/2

TKBS-T(NH2021-2022)-AD18/4/2022

Lượt xem:34 | lượt tải:13

TKBCLS-C_T(NH2021-2022)AD12/4

TKBCLS-C_T(NH2021-2022)AD12/4/2022

Lượt xem:96 | lượt tải:13

TKBPĐ(NH2021-2022)-AD12/4/20

TKBPĐ(NH2021-2022)-AD12/4/2022

Lượt xem:102 | lượt tải:13

TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD4/4/

TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD4/4/2022

Lượt xem:83 | lượt tải:15
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay3,290
  • Tháng hiện tại109,445
  • Tổng lượt truy cập5,737,459
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

1764/SGDĐT-GDTrH

1764/SGDĐT-GDTrH

Lượt xem:7 | lượt tải:5

1776/KH-SGDĐT

1776/KH-SGDĐT

Lượt xem:7 | lượt tải:7

276/TB-CATP

276/TB-CATP

Lượt xem:3 | lượt tải:3

1732/SGDĐT-VP

1732/SGDĐT-VP

Lượt xem:3 | lượt tải:5

1729 /SGDĐT-GDTrH

1729 /SGDĐT-GDTrH

Lượt xem:6 | lượt tải:4
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây