STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2 11/09/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2022-2023) - Áp dụng từ 11/9/2022
2 TKBCLS-T(NH2022-2023) 07/09/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng , Tối ( Năm học 2022-2023), áp dụng tạm thời từ ngày 05 - 10/9/2022
3 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD9-13/5� 09/05/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 09 -13/5/2022 ( tuần 32)
4 TKBS-T(NH2021-2022)-AD18/4/2 18/04/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 18/4/2022
5 TKBCLS-C_T(NH2021-2022)AD12/4 12/04/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Tối ( năm học 2021-2022) -Áp dụng từ 12/4/2022 ( tuần 28)
6 TKBPĐ(NH2021-2022)-AD12/4/20 12/04/2022 Thời khóa biểu học phụ đạo ( năm học 2021-2022) áp dụng từ 12/4/2022 ( tuần 28)
7 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD4/4/ 06/04/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( NH 2021-2022) - Áp dụng từ 04/4/2022 ( tuần 27)
8 TKBPD((NH2021-2022)-AD4/4 06/04/2022 Thời kháo biểu học phụ đạo ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 04/4/2022) tuần 27
9 TKBCLS-T(NH2021-2022)-AD21/3/ 21/03/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng, tối ( năm học 2021-2022) - áp dụng từ 21/3/2022
10 TKBPD(NH2021-2022)-AD21/3/20 21/03/2022 Thời khóa biểu học phục đạo ( năm học 2021-2022)- học buổi chiều Áp dụng từ 21/3/2022 ( tuần 25)
11 TKB S-C-T (NH 2021-2022)-AD14/3� 14/03/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối (Năm học 2021-2022) - Học trực tuyến - Áp dụng từ 14/3/2022 ( tuần 24)
12 TKBPD(NH2021-2022)-AD14/3/20 14/03/2022 Thời khóa biểu học phụ đạo ( năm học 2021-2022) Áp dụng từ 14/3/2022 ( tuần 24) - Học trực tuyến
13 TKBS-C-T(NH2021-2022) - AD28/2� 02/03/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 28/02/2022 ( tuần 22) - Học trực tiếp
14 TKBLS-C(NH2021-2022)-AD14-19/2� 16/02/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng , chiều (năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 14 - 19/2/2022
15 TKBS-C-T(NH 2021-2022)-AD07/2 09/02/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng từ 07/02/2022 ( tuần 19)
16 TKBS-C-T(NH 2021-2022)-AD17-21/01&# 17/01/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) học trực tuyến- Áp dụng 17-21/01/2022
17 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD03-08/01&#x 04/01/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( Năm học 2021-2022) - AD từ 03 - 08/01/2022)
18 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD20-24/12&#x 20/12/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( NH 2021-2022)- Áp dụng từ 20-24/12/2021
19 TKBS-C-T13-17/12/2021 13/12/2021 Thời khóa biểu các sáng chiều tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 13-17/12/2021
20 TKBCLS-C-T(NH 2021-2022)-AD06-11/12 06/12/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 06-11/12/2021 ( Tuần 14)
21 TKBS-C-T( NH2021-2022)-AD22-26/11&# 22/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng tạm thời từ ngày 22-26/11/2021 ( tuần 12)
22 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD15-19/11&#x 13/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng từ 15-19/11/2021
23 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD08/11 08/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 08-11/11/2021) ( tuần 10)
24 TKBCLS-C-T(NH21-22)-AD01-06/11� 02/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) Học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 01 - 06/11/2021
25 TKBCL(NH2021-2022)-AD25-29/10 25/10/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng tạm thời thừ 25-29/10/2021 ( Tuần 8)
26 TKB-S-C-T(NH2021-2022)-AD18-22/10&# 18/10/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) Học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 18 - 22/10/2021 ( tuần 7)
27 TKBS-C-T(NH21-22)-AD11-15/10/ 11/10/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022)
28 KB S-C-T(NH 2021-2022)-AD4-8/10� 04/10/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( NH:2021-2022) - Áp dụng tạm thời 04-08/10/2021
29 TKBS-C-T(21-22)-AD27-01/10/2 28/09/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối (năm học 2021-2022) học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 27/9 - 01/10/2021 ( Tuần 4)
30 TKBS-C-T (21-22)-AD20-24-9-2021 20/09/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 20-24/9/2021
31 TKBS-C-T(13-17/9/2021) 13/09/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 13-17/9/2021 ( tuần 2)
32 TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021 07/09/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)
33 TKBOTTN2020-2021 10/05/2021 Thời kháo biểu ôn thi tốt nghiệp ( năm học 2020-2021) áp dụng từ 10/5/2021
34 TKBDB(26-29/4/2021) 27/04/2021 Thời kháo biểu dạy bù - Áp dụng từ ngày 26-29/4/2021
35 TKBDB26-29/4/2021 23/04/2021 Thời khóa biểu dạy bù - Áp dụng từ ngày 26-29/4/2021
36 TKBCLS(NH2020-2021)-ADTT01/02 29/01/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020 - 2021) - Áp dụng tạm thời từ 01/02/2021 ( điều chỉnh tiết Sử lớp 10C)
37 TKBCLS(NH2020-2021)-AD25/1/2 26/01/2021 Thời kháo biểu các lớp sáng ( năm học 2020 - 2021) - Áp dụng tạm thời từ 25/01/2021 ( điều chỉnh tiết Sử lớp 10C)
38 TKBLS,C,T(NH20-21)AD11/01/20 08/01/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng, Chiều, Tối ( Năm học 2020-2021) áp dụng tạm thời từ 11/01/2021
39 TKBDB-AD23/12/2020 21/12/2020 Thời khóa biểu dạy bù - Áp dụng ngày 22/12/2020
40 TKBDB-AD/12/2020(BC) 14/12/2020 Thời khóa biểu dạy bù- Áp dụng ngày 15/12/2020 ( buổi chiều)
41 TKBS-T(2/11/2020) 29/10/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 02/11/2020
42 TKBLS(26/10/2020) 22/10/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 26/10/2020
43 TKB(NH20-21)AD5/10/2020 30/09/2020 Thời khóa biểu phụ đạo ( năm học 2020-2021)- Áp dụng từ 05/10/2020
44 TKBLS(NH20-21)-AD28/9/2020-D 29/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 28/9/2020 bản điều chỉnh
45 TKBS-T(NH20-21)-AD28/9/2020 24/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( Năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 28/9/2020
46 tkbls(2020-2021)-ad14-9-20 14/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
47 TKBCLC(20-21)-AD14/9/2020 14/09/2020 Thời khóa biểu các lớp chiều (Năm học 2020-2021) địa điểm trường CĐCN Cao su - Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
48 TKBLT(NH20-21)-AD 14/9/2020 14/09/2020 Thời khóa biểu các lớp tối ( Năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
49 PCCMNH 20-21 07/09/2020 Phân công chuyên môn - năm học 2020-2021 (Áp dụng tạm thời từ ngày 7/9/2020)
50 TKBS-C-T(20-21) 07/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối (năm học 2020-2021) AD tạm thời từ 07/9/2020
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2022

Lượt xem:27 | lượt tải:11

TKBCLS-T(NH2022-2023)

TKBCLS-T(NH2022-2023)

Lượt xem:39 | lượt tải:15

TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD9-13/5�

TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD9-13/5/2022

Lượt xem:222 | lượt tải:37

TKBS-T(NH2021-2022)-AD18/4/2

TKBS-T(NH2021-2022)-AD18/4/2022

Lượt xem:89 | lượt tải:32

TKBCLS-C_T(NH2021-2022)AD12/4

TKBCLS-C_T(NH2021-2022)AD12/4/2022

Lượt xem:237 | lượt tải:30
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,870
  • Tháng hiện tại16,590
  • Tổng lượt truy cập6,081,830
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

276/GDTXT

276/GDTXT

Lượt xem:3 | lượt tải:0

274/GDTXT

274/GDTXT

Lượt xem:3 | lượt tải:0

273/KH-GDTXT

273/KH-GDTXT

Lượt xem:1 | lượt tải:1

272/GDTXT

272/GDTXT

Lượt xem:1 | lượt tải:0

270/GDTXT

270/GDTXT

Lượt xem:1 | lượt tải:1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây