STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 LHCCDK10(NH2022-2023) 20/11/2022 Lịch học các chuyên đề khối 10 ( năm học 2022-2023) Áp dụng từ 21/11/2022
2 TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05&#x 26/10/2022 Thời kháo biểu các lớp sáng- Tối ( năm học 2022-2023)- Áp dụng từ 31/10-05/11/2022
3 TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10 16/10/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2022-2023) - Áp dụng từ 17/10/2022
4 TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10 16/10/2022 Thời khóa biểu phụ đạo khối 12 ( năm học 2022-2023) - Áp dụng từ 17/10/2022
5 TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2 10/09/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2022-2023) - Áp dụng từ 11/9/2022
6 TKBCLS-T(NH2022-2023) 06/09/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng , Tối ( Năm học 2022-2023), áp dụng tạm thời từ ngày 05 - 10/9/2022
7 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD9-13/5� 08/05/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 09 -13/5/2022 ( tuần 32)
8 TKBS-T(NH2021-2022)-AD18/4/2 17/04/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 18/4/2022
9 TKBCLS-C_T(NH2021-2022)AD12/4 11/04/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Tối ( năm học 2021-2022) -Áp dụng từ 12/4/2022 ( tuần 28)
10 TKBPĐ(NH2021-2022)-AD12/4/20 11/04/2022 Thời khóa biểu học phụ đạo ( năm học 2021-2022) áp dụng từ 12/4/2022 ( tuần 28)
11 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD4/4/ 05/04/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( NH 2021-2022) - Áp dụng từ 04/4/2022 ( tuần 27)
12 TKBPD((NH2021-2022)-AD4/4 05/04/2022 Thời kháo biểu học phụ đạo ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 04/4/2022) tuần 27
13 TKBCLS-T(NH2021-2022)-AD21/3/ 20/03/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng, tối ( năm học 2021-2022) - áp dụng từ 21/3/2022
14 TKBPD(NH2021-2022)-AD21/3/20 20/03/2022 Thời khóa biểu học phục đạo ( năm học 2021-2022)- học buổi chiều Áp dụng từ 21/3/2022 ( tuần 25)
15 TKB S-C-T (NH 2021-2022)-AD14/3� 13/03/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối (Năm học 2021-2022) - Học trực tuyến - Áp dụng từ 14/3/2022 ( tuần 24)
16 TKBPD(NH2021-2022)-AD14/3/20 13/03/2022 Thời khóa biểu học phụ đạo ( năm học 2021-2022) Áp dụng từ 14/3/2022 ( tuần 24) - Học trực tuyến
17 TKBS-C-T(NH2021-2022) - AD28/2� 01/03/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng từ 28/02/2022 ( tuần 22) - Học trực tiếp
18 TKBLS-C(NH2021-2022)-AD14-19/2� 15/02/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng , chiều (năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 14 - 19/2/2022
19 TKBS-C-T(NH 2021-2022)-AD07/2 08/02/2022 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng từ 07/02/2022 ( tuần 19)
20 TKBS-C-T(NH 2021-2022)-AD17-21/01&# 16/01/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) học trực tuyến- Áp dụng 17-21/01/2022
21 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD03-08/01&#x 03/01/2022 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( Năm học 2021-2022) - AD từ 03 - 08/01/2022)
22 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD20-24/12&#x 19/12/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( NH 2021-2022)- Áp dụng từ 20-24/12/2021
23 TKBS-C-T13-17/12/2021 12/12/2021 Thời khóa biểu các sáng chiều tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 13-17/12/2021
24 TKBCLS-C-T(NH 2021-2022)-AD06-11/12 05/12/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 06-11/12/2021 ( Tuần 14)
25 TKBS-C-T( NH2021-2022)-AD22-26/11&# 21/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng tạm thời từ ngày 22-26/11/2021 ( tuần 12)
26 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD15-19/11&#x 12/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng từ 15-19/11/2021
27 TKBS-C-T(NH2021-2022)-AD08/11 07/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 08-11/11/2021) ( tuần 10)
28 TKBCLS-C-T(NH21-22)-AD01-06/11� 01/11/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) Học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 01 - 06/11/2021
29 TKBCL(NH2021-2022)-AD25-29/10 24/10/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)- Áp dụng tạm thời thừ 25-29/10/2021 ( Tuần 8)
30 TKB-S-C-T(NH2021-2022)-AD18-22/10&# 17/10/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) Học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 18 - 22/10/2021 ( tuần 7)
31 TKBS-C-T(NH21-22)-AD11-15/10/ 10/10/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( năm học 2021-2022)
32 KB S-C-T(NH 2021-2022)-AD4-8/10� 03/10/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối ( NH:2021-2022) - Áp dụng tạm thời 04-08/10/2021
33 TKBS-C-T(21-22)-AD27-01/10/2 27/09/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng - Chiều - Tối (năm học 2021-2022) học trực tuyến - Áp dụng tạm thời từ 27/9 - 01/10/2021 ( Tuần 4)
34 TKBS-C-T (21-22)-AD20-24-9-2021 19/09/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 20-24/9/2021
35 TKBS-C-T(13-17/9/2021) 12/09/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 13-17/9/2021 ( tuần 2)
36 TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021 06/09/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)
37 TKBOTTN2020-2021 09/05/2021 Thời kháo biểu ôn thi tốt nghiệp ( năm học 2020-2021) áp dụng từ 10/5/2021
38 TKBDB(26-29/4/2021) 26/04/2021 Thời kháo biểu dạy bù - Áp dụng từ ngày 26-29/4/2021
39 TKBDB26-29/4/2021 22/04/2021 Thời khóa biểu dạy bù - Áp dụng từ ngày 26-29/4/2021
40 TKBCLS(NH2020-2021)-ADTT01/02 28/01/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020 - 2021) - Áp dụng tạm thời từ 01/02/2021 ( điều chỉnh tiết Sử lớp 10C)
41 TKBCLS(NH2020-2021)-AD25/1/2 25/01/2021 Thời kháo biểu các lớp sáng ( năm học 2020 - 2021) - Áp dụng tạm thời từ 25/01/2021 ( điều chỉnh tiết Sử lớp 10C)
42 TKBLS,C,T(NH20-21)AD11/01/20 07/01/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng, Chiều, Tối ( Năm học 2020-2021) áp dụng tạm thời từ 11/01/2021
43 TKBDB-AD23/12/2020 20/12/2020 Thời khóa biểu dạy bù - Áp dụng ngày 22/12/2020
44 TKBDB-AD/12/2020(BC) 13/12/2020 Thời khóa biểu dạy bù- Áp dụng ngày 15/12/2020 ( buổi chiều)
45 TKBS-T(2/11/2020) 28/10/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 02/11/2020
46 TKBLS(26/10/2020) 21/10/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 26/10/2020
47 TKB(NH20-21)AD5/10/2020 29/09/2020 Thời khóa biểu phụ đạo ( năm học 2020-2021)- Áp dụng từ 05/10/2020
48 TKBLS(NH20-21)-AD28/9/2020-D 28/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 28/9/2020 bản điều chỉnh
49 TKBS-T(NH20-21)-AD28/9/2020 23/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( Năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 28/9/2020
50 tkbls(2020-2021)-ad14-9-20 13/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

LHCCDK10(NH2022-2023)

LHCCDK10(NH2022-2023)

Lượt xem:390 | lượt tải:127

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05&#x

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05/11/2022

Lượt xem:325 | lượt tải:132

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:382 | lượt tải:121

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:283 | lượt tải:123

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2022

Lượt xem:387 | lượt tải:130
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay489
  • Tháng hiện tại78,778
  • Tổng lượt truy cập7,410,451
Văn bản mới

220/QDd-GDTXT

220/QDd-GDTXT

Lượt xem:9 | lượt tải:7

210/KH-GDTXT

210/KH-GDTXT

Lượt xem:15 | lượt tải:20

209/TB-GDTXT

209/TB-GDTXT

Lượt xem:14 | lượt tải:7

203/KH-GDTXT

203/KH-GDTXT

Lượt xem:21 | lượt tải:13

206/KH-GDTXT

206/KH-GDTXT

Lượt xem:16 | lượt tải:10
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây