STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TKBS-C-T(13-17/9/2021) 12/09/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022) - Áp dụng tạm thời từ 13-17/9/2021 ( tuần 2)
2 TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021 06/09/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng, chiều, tối ( năm học 2021-2022)
3 TKBOTTN2020-2021 09/05/2021 Thời kháo biểu ôn thi tốt nghiệp ( năm học 2020-2021) áp dụng từ 10/5/2021
4 TKBDB(26-29/4/2021) 26/04/2021 Thời kháo biểu dạy bù - Áp dụng từ ngày 26-29/4/2021
5 TKBDB26-29/4/2021 22/04/2021 Thời khóa biểu dạy bù - Áp dụng từ ngày 26-29/4/2021
6 TKBCLS(NH2020-2021)-ADTT01/02 28/01/2021 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020 - 2021) - Áp dụng tạm thời từ 01/02/2021 ( điều chỉnh tiết Sử lớp 10C)
7 TKBCLS(NH2020-2021)-AD25/1/2 25/01/2021 Thời kháo biểu các lớp sáng ( năm học 2020 - 2021) - Áp dụng tạm thời từ 25/01/2021 ( điều chỉnh tiết Sử lớp 10C)
8 TKBLS,C,T(NH20-21)AD11/01/20 07/01/2021 Thời khóa biểu các lớp Sáng, Chiều, Tối ( Năm học 2020-2021) áp dụng tạm thời từ 11/01/2021
9 TKBDB-AD23/12/2020 20/12/2020 Thời khóa biểu dạy bù - Áp dụng ngày 22/12/2020
10 TKBDB-AD/12/2020(BC) 13/12/2020 Thời khóa biểu dạy bù- Áp dụng ngày 15/12/2020 ( buổi chiều)
11 TKBS-T(2/11/2020) 28/10/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 02/11/2020
12 TKBLS(26/10/2020) 21/10/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 26/10/2020
13 TKB(NH20-21)AD5/10/2020 29/09/2020 Thời khóa biểu phụ đạo ( năm học 2020-2021)- Áp dụng từ 05/10/2020
14 TKBLS(NH20-21)-AD28/9/2020-D 28/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 28/9/2020 bản điều chỉnh
15 TKBS-T(NH20-21)-AD28/9/2020 23/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( Năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 28/9/2020
16 tkbls(2020-2021)-ad14-9-20 13/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2020-2021) - Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
17 TKBCLC(20-21)-AD14/9/2020 13/09/2020 Thời khóa biểu các lớp chiều (Năm học 2020-2021) địa điểm trường CĐCN Cao su - Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
18 TKBLT(NH20-21)-AD 14/9/2020 13/09/2020 Thời khóa biểu các lớp tối ( Năm học 2020-2021)- Áp dụng tạm thời từ 14/9/2020
19 PCCMNH 20-21 06/09/2020 Phân công chuyên môn - năm học 2020-2021 (Áp dụng tạm thời từ ngày 7/9/2020)
20 TKBS-C-T(20-21) 06/09/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối (năm học 2020-2021) AD tạm thời từ 07/9/2020
21 TKBOTTN(19-20)-AD6/7/2020 01/07/2020 Thời khóa biểu ôn thi TN ( năm học 2019-2020) - Áp dụng từ 06/7/2020
22 TKBOTTN 19-20(AD22/6/2020) 16/06/2020 Thời khóa biểu ôn thi TN ( năm học 2019-2020) AD từ 22/6/2020
23 TKBLT(19-20)-AD 1/6 01/06/2020 Thời khóa biểu các lớp tối ( năm học 2019-2020) - Áp dụng từ 01/2020 - điều chỉnh TKB ban hành 28/5/2020) ( Điều chỉnh môn Sử, Địa điểm học Tân Thành)
24 TKBS_T(NH19-20)-AD01/6/2020 31/05/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2019-2020) - Áp dụng từ 01/6/2020
25 TKBAD17/2/2020 13/02/2020 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối, phụ đạo ( NH 2019-2020) - Áp dụng từ 17/02/2020
26 TKB Ap dung 02/12/2019 27/11/2019 Thời khóa biểu các lớp buổi sáng, tối và các lớp ở Trường CĐNV Cao Su
27 TKBLT(19-20)-AD11/11/19-DC 11/11/2019 Thời khóa biểu các lớp tối ( năm học 2019-2020) - Áp dụng từ 11/11/2019 ( Điều chỉnh)
28 TKBS_C-T(19-20)-04/11/19 30/10/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng - chiều - tối (năm học 2019-2020) - Áp dụng tạm thời từ 04/11/2019
29 TKBLT(19-20)-AD30/9/2019 26/09/2019 Thời khóa biểu các lớp tối ( năm học 2019-2020) - Áp dụng tạm thời từ 30/9/2019 ( Điều chỉnh thời khóa biểu ban hành ngày 26/9/2019)
30 TKBS-C-T (19-20)-AD30/9/19 25/09/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng, chiều, tối ( năm học 2019-2020) - áp dụng tạm thời từ 30/9/2019
31 PCCM(19-20)-AD30/9/2019 25/09/2019 Phân công chuyên môn - năm học 2019-2020 ( Áp dụng tạm thời từ 30/9/2019
32 TKBLS(NH 19-20)-AD16/9/19 12/09/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2019-2020) -Áp dụng tạm thời từ 16/9/2019
33 TKBLS-T(19-20)-AD26/8/19 19/08/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối (năm học 2019-2020) -Áp dụng tạm thời từ 26/8/2019
34 PCCMNH2019-2020)-AD26/8/2019 19/08/2019 Phân công chuyên môn - năm học 2019-2020 ( Áp dụng tạm thời từ 26/8/2019)
35 TKBLS(2018-2019)-13/5/2019 07/05/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng ( năm học 2018-2019) - Áp dụng từ 13/5/2019
36 TKB-6-5-19 01/05/2019 Thời khóa biểu các lớp tối ( năm học 2018-2019) - Áp dụng từ 06/5/2019
37 TKBS-T(18-19-22/4/19) 17/04/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( năm học 2018-2019) - Áp dụng từ 22/4/2019
38 TKB18-19-18/2/19 13/02/2019 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2018-2019) - Áp dụng từ 18/02/2019
39 TKB-S-C-T(AD14/01/19) 13/01/2019 Thời khoá biểu các lớp sáng - chiều - tối ( AD từ 14/01/2019)
40 TKBS-T(18-19) -24/12/18 20/12/2018 Thời khoá biểu sáng tối ( năm học 2018-2019) - áp dụng từ ngày 24/12/2018
41 TKBLT(18-19)-5/11/18 11/11/2018 Thời khóa biểu các lớp tối ( năm học 2018-2019) - Áp dụng từ 05/11/2018 - điều chỉnh thầy Đằng (SHL-10T)
42 TKBS-T(18-19)-AD05/11/18-DC 01/11/2018 Thời khóa biểu các lớp tối - sáng ( NH 2018-2019) - Áp dụng từ 05/11/2018 - Điều chỉnh
43 KHTGVDG, TT, TG-DG (05-09/11/18& 01/11/2018 Kế hoạch thi GVDG, Thanh tra, thao giảng - Dự giờ ( từ ngày 05-09/11/2018)
44 TKBS_T(18-19)-AD05/11/18 31/10/2018 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( năm học 2018-2019) - Áp dụng từ ngày 05/11/2018
45 tkbnh18-19(AD 27/8/18) 23/09/2018 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2018-2019) - Áp dụng tạm thời từ ngày 27/8/2018
46 TKBS-T(24/9/18) 20/09/2018 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2018-2019) - Áp dụng tạm thời từ 24/9/2018
47 tkb sang -toi (18-19)-AD 17/9 12/09/2018 Thời khóa biểu các lớp sáng - Tối ( năm học 2018-2019) - Áp dụng tạm thời từ ngày 17/9/2018
48 TKBLS_T(18-19)-AD10/9/18 06/09/2018 Thời khóa biểu các lớp sáng - tối ( năm học 2018-2019) - Áp dụng tạm thời từ ngày 10/9/2018
49 TKBCLS(18-19)-AD27/8/18-DC 26/08/2018 Thời khóa biểu các lớp Sáng ( năm học 2018-2019) - Áp dụng tạm thời từ 27/8/2018 - Điều chỉnh TKB ban hành ngày 24/8/2018
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

TKBS-C-T(13-17/9/2021)

TKBS-C-T(13-17/9/2021)

Lượt xem:10 | lượt tải:9

TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021

TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021

Lượt xem:8 | lượt tải:12

TKBOTTN2020-2021

TKBOTTN2020-2021

Lượt xem:60 | lượt tải:26

TKBDB(26-29/4/2021)

TKBDB(26-29/4/2021)

Lượt xem:99 | lượt tải:27

TKBDB26-29/4/2021

TKBDB26-29/4/2021

Lượt xem:53 | lượt tải:27
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,471
  • Tháng hiện tại43,125
  • Tổng lượt truy cập4,846,827
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

317/TCCB-GDTXT

317/TCCB-GDTXT

Lượt xem:2 | lượt tải:3

318/QĐ-GDTXT

318/QĐ-GDTXT

Lượt xem:1 | lượt tải:3

319/QĐ-GDTXT

319/QĐ-GDTXT

Lượt xem:0 | lượt tải:2

315/KH-GDTXT

315/KH-GDTXT

Lượt xem:5 | lượt tải:9

316/GDTXT

316/GDTXT

Lượt xem:5 | lượt tải:21
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây