STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01-HD/BTG 30/12/2019 Hướng dẫn trang trí nghi thức tổ chức Đại hội Đảng
2 89-CV/ĐUK 19/12/2019 V/v xét chọn các đảng viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi
3 06/CV_BTG 09/12/2019 V/v định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCSVN ( 03/02/1930 - 03/02/2020) và xuân Canh tý
4 54-TB/ĐUK 08/12/2019 Thông báo phân công các đồng chí UVBTV và Đại diện các ban tham mưu, văn phòng Đảng ủy dự kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 2019
5 153/BC-CU 05/12/2019 Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy năm 2019
6 mau02 05/12/2019 Bản tự kiểm cá nhân hoàn chỉnh
7 16-KH/CB 04/12/2019 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
8 13-KH/ĐUK 04/12/2019 Kế hoạch thực hiện kết luận số 50 - KL ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư " về tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHXN và hội nhập quốc tế
9 05-Tr/TĐTN-SGD&ĐT 14/11/2019 Chương trình phối hợp giữa Sở GD&ĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước năm học 2019-2020
10 14-TB/CB 17/10/2019 Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với đồng chí Trịnh Thị Tính
11 04-QĐ/ĐUK 13/10/2019 Quyết định về kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp
12 QD65 29/09/2019 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
13 13-TB/ĐUK 29/09/2019 Phân công thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phụ trách các chi đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
14 66-QĐ/ĐUK 29/09/2019 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
15 152-TB/CB 05/09/2019 Thông báo vv họp và làm việc với đoàn kiểm tra của ĐUK Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
16 43-QĐ/ĐUK 22/08/2019 Quyết định v/v thành lập tổ giúp việc thường trực Đảng ủy khối
17 26-CV/ĐUK 21/08/2019 V/v triển khai Kết luận số 38 - KL/TW, Kế hoạch số 177 - KH/TU của Tỉnh ủy
18 26-QĐ/ĐUK 20/08/2019 Quyết định kiểm tra Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên
19 01-NQ/ĐUK 18/08/2019 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
20 04-CTr/ĐUK 18/08/2019 Chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh từ nay đến hết năm 2019
21 22-QĐ/ĐUK 18/08/2019 Quyết định về việc phân công Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ( nhiệm kỳ 2015-2020) phụ trách các Ban xây dựng Đảng, tổ chức Đoàn thể và Chi, Đảng bộ cơ sở
22 21-QĐ/ĐUK 18/08/2019 Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Phước Khóa VI ( Nhiệm kỳ 2015-2020)
23 79/CV-TTBDCT 15/08/2019 V/v tổ chức xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đản viên trên địa bàn thành phố đợt II năm 2019
24 03-CTr/ĐUK 14/08/2019 Chương trình cong tác của Ban chấp hành Đảng Bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020
25 02-CTr/ĐUK 14/08/2019 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp năm 2019
26 19-QĐ/ĐUK 13/08/2019 Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020
27 01-CTr/ĐUK 13/08/2019 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020
28 01-TB-DUK 17/07/2019 thông báo giới thiệu mẫu dấu và chữ ký của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp
29 30/KH/CB 03/04/2019 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 " Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
30 30-KH/CB 24/03/2019 Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019
31 12-TB/CB 12/03/2019 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Cấp ủy chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh và tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư của các cá nhân, bộ phận liên quan
32 NQTCD 12/03/2019 Nội quy tiếp công dân ( Ban hành kèm theo Thông báo số 12-TB/CB ngày 13/3/2019)
33 QCTCD 12/03/2019 Quy chế tiếp công dân tại Trung tâm GDTX tỉnh
34 29/KH-CB 11/03/2019 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 " Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
35 14-CTr/CB 05/03/2019 Chương trình làm việc của Chi ủy Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước năm 2019
36 29-KH/CB 05/03/2019 Kế hoạch về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018
37 PCNVDV2019 04/03/2019 Phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2019 ( Áp dụng từ 3/1/2019)
38 26/KH-CB 13/01/2019 Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2019
39 27/KH-DUK 13/01/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 " xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dan chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
40 23-CTr/CB 13/01/2019 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2019
41 BC-CU 03/12/2018 Báo cáo kiểm điểm tập thể chi uỷ chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh năm 2018
42 203/TBTT/ĐUK 05/01/2018 Thông báo Hội nghị BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 6 ( mở rộng), nhiệm kỳ VI ( 2015-2020)
43 281-CV/ĐUK 05/01/2018 V/v triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ, trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
44 279-CV/ĐUK 05/01/2018 V.v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương
45 40-KH/ĐUK 31/12/2017 Kế hoạch học tập quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
46 320/CV/DUK 29/03/2017 V/v mua tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017
47 310/TB/DUK 28/03/2017 Thông báo triệu tập Hội nghị thông tin thời sự
48 319/CV-DUK 28/03/2017 V/v phê bình các chi, đảng bộ không treo băng rôn tuyên truyền 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước
49 307-CV/DUK 13/03/2017 V/v cập nhật tài liệu tuyên truyền trong tháng 3 và quý II/2017
50 QCLVCU15-20 02/01/2017 Quy chế làm việc của cấp ủy và Chi bộ trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

TKB Ap dung 02/12/2019

TKB Ap dung 02/12/2019

Lượt xem:125 | lượt tải:80

TKBLT(19-20)-AD11/11/19-DC

TKBLT(19-20)-AD11/11/19-DC

Lượt xem:106 | lượt tải:47

TKBS_C-T(19-20)-04/11/19

TKBS_C-T(19-20)-04/11/19

Lượt xem:183 | lượt tải:106

TKBLT(19-20)-AD30/9/2019

TKBLT(19-20)-AD30/9/2019

Lượt xem:196 | lượt tải:88

TKBS-C-T (19-20)-AD30/9/19

TKBS-C-T (19-20)-AD30/9/19

Lượt xem:187 | lượt tải:105
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay6,287
  • Tháng hiện tại166,470
  • Tổng lượt truy cập2,592,855
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây