STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 104-CV/ĐUK 10/02/2020 Quán triệt triển khai thực hiện Quyết định 213-QĐ/TW
2 VKDHDBKCQ&DNLVIINK20-25 05/02/2020 Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
3 28-CTr/UBKT 04/02/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2020
4 DTVKDH 04/02/2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2015-2020; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2025
5 05/CTr-ĐUK 04/02/2020 Chương trình kiểm tra giám sát của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp năm 2020
6 06-CTr/DUK 03/02/2020 Chương trình làm việc của Ban chấp hành và Ban thường vụ Đảng ủy năm 2020
7 74-TB/ĐUK 06/01/2020 Thông báo Phân công các đồng chí UVBTV Đảng ủy và đại diện các Ban tham mưu
Văn phòng Đảng ủy dự Đại hội Đảng chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025
8 01-HD/BTG 31/12/2019 Hướng dẫn trang trí nghi thức tổ chức Đại hội Đảng
9 89-CV/ĐUK 20/12/2019 V/v xét chọn các đảng viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi
10 06/CV_BTG 10/12/2019 V/v định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCSVN ( 03/02/1930 - 03/02/2020) và xuân Canh tý
11 54-TB/ĐUK 09/12/2019 Thông báo phân công các đồng chí UVBTV và Đại diện các ban tham mưu, văn phòng Đảng ủy dự kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 2019
12 153/BC-CU 06/12/2019 Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy năm 2019
13 mau02 06/12/2019 Bản tự kiểm cá nhân hoàn chỉnh
14 16-KH/CB 05/12/2019 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
15 13-KH/ĐUK 05/12/2019 Kế hoạch thực hiện kết luận số 50 - KL ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư " về tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHXN và hội nhập quốc tế
16 05-Tr/TĐTN-SGD&ĐT 15/11/2019 Chương trình phối hợp giữa Sở GD&ĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước năm học 2019-2020
17 14-TB/CB 18/10/2019 Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với đồng chí Trịnh Thị Tính
18 04-QĐ/ĐUK 14/10/2019 Quyết định về kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp
19 QD65 30/09/2019 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
20 13-TB/ĐUK 30/09/2019 Phân công thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phụ trách các chi đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
21 66-QĐ/ĐUK 30/09/2019 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
22 152-TB/CB 06/09/2019 Thông báo vv họp và làm việc với đoàn kiểm tra của ĐUK Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
23 43-QĐ/ĐUK 23/08/2019 Quyết định v/v thành lập tổ giúp việc thường trực Đảng ủy khối
24 26-CV/ĐUK 22/08/2019 V/v triển khai Kết luận số 38 - KL/TW, Kế hoạch số 177 - KH/TU của Tỉnh ủy
25 26-QĐ/ĐUK 21/08/2019 Quyết định kiểm tra Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên
26 01-NQ/ĐUK 19/08/2019 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
27 04-CTr/ĐUK 19/08/2019 Chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh từ nay đến hết năm 2019
28 22-QĐ/ĐUK 19/08/2019 Quyết định về việc phân công Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ( nhiệm kỳ 2015-2020) phụ trách các Ban xây dựng Đảng, tổ chức Đoàn thể và Chi, Đảng bộ cơ sở
29 21-QĐ/ĐUK 19/08/2019 Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Phước Khóa VI ( Nhiệm kỳ 2015-2020)
30 79/CV-TTBDCT 16/08/2019 V/v tổ chức xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đản viên trên địa bàn thành phố đợt II năm 2019
31 03-CTr/ĐUK 15/08/2019 Chương trình cong tác của Ban chấp hành Đảng Bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020
32 02-CTr/ĐUK 15/08/2019 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp năm 2019
33 19-QĐ/ĐUK 14/08/2019 Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020
34 01-CTr/ĐUK 14/08/2019 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020
35 01-TB-DUK 18/07/2019 thông báo giới thiệu mẫu dấu và chữ ký của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp
36 30/KH/CB 04/04/2019 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 " Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
37 30-KH/CB 25/03/2019 Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019
38 12-TB/CB 13/03/2019 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Cấp ủy chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh và tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư của các cá nhân, bộ phận liên quan
39 NQTCD 13/03/2019 Nội quy tiếp công dân ( Ban hành kèm theo Thông báo số 12-TB/CB ngày 13/3/2019)
40 QCTCD 13/03/2019 Quy chế tiếp công dân tại Trung tâm GDTX tỉnh
41 29/KH-CB 12/03/2019 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 " Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
42 14-CTr/CB 06/03/2019 Chương trình làm việc của Chi ủy Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước năm 2019
43 29-KH/CB 06/03/2019 Kế hoạch về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018
44 PCNVDV2019 05/03/2019 Phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2019 ( Áp dụng từ 3/1/2019)
45 26/KH-CB 14/01/2019 Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2019
46 27/KH-DUK 14/01/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 " xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dan chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
47 23-CTr/CB 14/01/2019 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2019
48 BC-CU 04/12/2018 Báo cáo kiểm điểm tập thể chi uỷ chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh năm 2018
49 203/TBTT/ĐUK 06/01/2018 Thông báo Hội nghị BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 6 ( mở rộng), nhiệm kỳ VI ( 2015-2020)
50 281-CV/ĐUK 06/01/2018 V/v triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ, trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

TKBAD17/2/2020

TKBAD17/2/2020

Lượt xem:11 | lượt tải:6

TKB Ap dung 02/12/2019

TKB Ap dung 02/12/2019

Lượt xem:159 | lượt tải:86

TKBLT(19-20)-AD11/11/19-DC

TKBLT(19-20)-AD11/11/19-DC

Lượt xem:142 | lượt tải:48

TKBS_C-T(19-20)-04/11/19

TKBS_C-T(19-20)-04/11/19

Lượt xem:212 | lượt tải:109

TKBLT(19-20)-AD30/9/2019

TKBLT(19-20)-AD30/9/2019

Lượt xem:232 | lượt tải:89
Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay18,225
  • Tháng hiện tại190,158
  • Tổng lượt truy cập2,836,618
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây