STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 236a - KH/CB 19/05/2024 kế hoạch sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức đạo đức Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2024
2 244- QĐ/CB 19/05/2024 Quyết định phân công nhiệm vụ Chi ủy chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025
3 243-QC/CB 19/05/2024 Quy chế làm việc của Chi ủy chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2024)
4 234/CTr/CB 01/04/2024 Chương trình làm việc của Chi ủy Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước năm 2024
5 979 - TB/ĐUK 15/01/2024 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023
6 501 - QĐ/ĐUK 15/01/2024 Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng " Hoàn thành tốt nhiệm vụ" năm 2023
7 875a-KL/ĐUK 31/10/2023 Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối ( mở rộng) lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020 - 2025
8 676-CV/ĐUK 26/10/2023 V/v phê bình về việc chấp hành không nghiêm túc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng
9 651-CV/ĐUK 11/10/2023 V/v Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai KL số 57 /KL - của Bộ chính trị về công tác thông tin đối ngoại
10 96-KH/ĐUK 09/10/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin thời sự lần thứ 5
11 95-KH/ĐUK 13/09/2023 Kế hoạch tham gia Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
12 92-KH/ĐUK 27/08/2023 Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy tiếp nhận và thành lập Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé và Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Phước trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
13 45-CV/BTG 21/08/2023 Tuyên truyền Kết luận 1028 -KL/TW của tỉnh ủy, tuyên truyền kết nạp, phát triển đảng, đoàn thể trong các Doanh nghiệp ở KCN, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh
14 600-CV/ĐUK 03/08/2023 V/v mời dự Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước 2023
15 91-KH/ĐUK 01/08/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin thời sự tháng 8
16 40-CV/BTG 05/07/2023 Công văn đôn đốc gửi bài tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 3/2023
17 328-BC/ĐUK 05/07/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
18 327-BC/ĐUK 05/07/2023 Báo cáo kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025
19 569-CV/ĐUK 11/06/2023 V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Ban chấp Trung ương Đảng khóa XIII
20 837-TB/ĐUK 15/05/2023 Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của chi, đảng bộ cơ sở
21 542-CV/ĐUK 26/04/2023 V/v chấn chỉnh việc tham dự các cuộc họp, Hội nghị
22 525-CV/ĐUK 20/03/2023 Thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
23 377- QĐ/ĐUK 20/03/2023 Quyết định bãi bỏ Quy định số 03 -QĐ/ĐUK, ngày 18/9/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về việc quản lý đảng viên, người thân đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp khi ra nước ngoài, quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài
24 520-CV/ĐUK 19/03/2023 V/v gửi báo cáo kết quả 2 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
25 337-QĐ/ĐUK 19/03/2023 Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 của Chi bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh
26 07a-HD/ĐUK 09/03/2023 HD 07 xét chọn điển hình tiên tiến học tập theo bác (các đ.c lấy lại bản này)
27 374-QĐ/ĐUK 23/02/2023 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện sổ tay đảng viên điện tử tỉnh bình Phước tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp
28 79-KH/ĐUK 23/02/2023 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước tại đảng bộ Khối Cơ quan & Doanh nghiệp
29 505-CV/ĐUK 21/02/2023 triển khai thực hiện QĐi,HD,QĐ của đảng về ktra gsat và kỷ luật đảng
30 732-TB/ĐUK 16/02/2023 Triệu tập cán bộ, đảng viên dự Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh"
31 47-TM/ĐUK 16/02/2023 Dự Hội nghị thông tin thời sự lần 1 năm 2023 và họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ
32 18-BS/ĐUK 14/02/2023 Sao Lục hướng dẫn 03 TW về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ chức đảng ở chi bộ đông đảng viên
33 77-KH/ĐUK 12/02/2023 kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023
34 367-QĐ/ĐUK 12/02/2023 Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
35 33a-CV/BTG 12/02/2023 V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
36 153-CTr/UBKT 12/02/2023 Chương trình kiểm tra,giám sát củ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp năm 2023
37 728-TB/ĐUK 12/02/2023 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
38 586-TB/ĐUK 16/01/2023 Thông báo phân công Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 phụ trách các chi,đảng bộ cơ sở trực thuộc
39 75-KH/ĐUK 16/01/2023 Kế h oạch phát triển đảng viên năm 2023
40 33-CV/BTGĐUK 16/01/2023 V/v chỉ đạo định hướng hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp tết Quý Mão năm 2023
41 11-CTr/ĐUK 13/01/2023 Chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Đảng ủy năm 2023
42 341-QĐ/ĐUK 06/01/2023 Quyết định xếp loại chất lượng các chi, đảng bộ cơ sở năm 2022
43 14-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lụ 14 NQ 29 TW HNTW6 khóa 13 về CNH HĐH
44 13-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lục 13 CT 19 TW về tổ chức tết Quý mão 2023
45 12-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao Lục 12 KL 45 TW về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia
46 11-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lục 11 KL 44 TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng với Hội chữ thập đỏ
47 10-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lục 10 NQ 28 về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền
48 09-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lục 09 NQ 27 TW về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền
49 08-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lục 08 QĐi 87 TW quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ĐU cấp trên
50 563-TB/ĐUK 14/12/2022 triệu tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II/2022
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

LHCCDK10(NH2022-2023)

LHCCDK10(NH2022-2023)

Lượt xem:390 | lượt tải:127

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05&#x

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05/11/2022

Lượt xem:325 | lượt tải:132

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:382 | lượt tải:121

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:283 | lượt tải:123

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2022

Lượt xem:387 | lượt tải:130
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay401
  • Tháng hiện tại78,690
  • Tổng lượt truy cập7,410,363
Văn bản mới

220/QDd-GDTXT

220/QDd-GDTXT

Lượt xem:8 | lượt tải:7

210/KH-GDTXT

210/KH-GDTXT

Lượt xem:15 | lượt tải:20

209/TB-GDTXT

209/TB-GDTXT

Lượt xem:14 | lượt tải:7

203/KH-GDTXT

203/KH-GDTXT

Lượt xem:21 | lượt tải:13

206/KH-GDTXT

206/KH-GDTXT

Lượt xem:16 | lượt tải:10
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây