STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 71-CV/ĐUK 03/02/2021 thực hiện nghiêm phòng, chống dịch covid 19
2 56-KH/CB 01/02/2021 Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2021
3 11 - KH/ĐUK 26/01/2021 Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác Dân vận năm 2021
4 67 - CV/ĐUK 26/01/2021 Thu hồi Quyết định số 55-QĐ/ĐUK, ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2020
5 21-CTr/UBKT ĐUK 26/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2021
6 60 - QĐ/ĐUK 26/01/2021 Quyết định Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2020
7 39/QĐ_GDTXT 25/01/2021 Quyết định thành lập Ban Tổ chức tập huấn quản lý thông tin theo hệ thống TEMIS của Trung tâm GDTX tỉnh
8 55-CTr/CB 19/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2021
9 06-CTr/ĐUK 18/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2021
10 09-KH/ĐUK 18/01/2021 Kế hoạch thực hiện NQ 55- NQ/TW của Bộ chính trị về " định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2045"
11 05 - CTr/ĐUK 18/01/2021 Chương trình Làm việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2021
12 04-CV/BTG 13/01/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng
13 03-HD/BTG 13/01/2021 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
14 GMHN 05/01/2021 Giấy mời dự HNBCH Đảng bộ lần 3 - các chi đảng bộ
15 62-CV/ĐUK 03/01/2021 thực hiện CT 03 - CT/ TU của tỉnh ủy
16 01-HD/BTG 17/12/2020 Hướng dẫn công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương năm 2021.
17 58-CV/ĐUK 11/12/2020 vv Báo cáo thống kê tổ chức đảng và đảng viên 2020
18 09-CV/ĐUK 10/12/2020 Xét chọn tuyên dương các bí thư chi bộ đảng viên tiêu biểu 2020
19 74-CV/ĐTN 05/12/2020 góp ý kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đoàn Khối năm 2020
20 54-CV/ĐUK 26/11/2020 Thực hiện kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị ( Khóa XII)
21 44-CV/ĐUK 16/11/2020 triển khai HD 33 -HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Ban tổ chức
22 41-CV/ĐUK 11/11/2020 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 phục vụ báo cáo tỉnh ủy
23 06-KH/DUK 10/11/2020 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2020
24 45-KH/CB 07/11/2020 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
25 38-QĐ/DUK 06/11/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ giúp việc Thường trực Đảng uỷ Khối
26 39-QĐ/ĐUK 06/11/2020 QĐ ban hành quy chế phối hợp UBKTĐU với các ban Xây dựng Đảng và văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
27 34-CV/ĐUK 21/10/2020 Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên ta
28 03-KH/ĐUK 20/10/2020 thực hiện CT 42 về khắc phục hậu quả thiên tai
29 06-TB/ĐUK 13/10/2020 TB giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Bí thư và các đồng chí PBT ĐUKCQ và DN tỉnh NK 2020 - 2025
30 08-TB/ĐUK 13/10/2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký các đồng chí Phó Trưởng BTC,BTG và Phó CN.UBKT Đảng ủy KCQ và DN, NK 2020.2025
31 39-CV/BTG 13/10/2020 Công văn số 39-CV/BTG ngày 9/10/2020 của Ban Tuyên giáo về việc gửi tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
32 02-CTr/ĐUK 12/10/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
33 03-CTr/ĐUK 12/10/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
34 26-QĐ/ĐUK 12/10/2020 Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
35 02-KH/ĐUK 23/09/2020 Kế hoạch Mở lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở
36 2898/SGDĐT-GDTrH 23/09/2020 V/v đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với GDTrH và GDTX-CN
37 45-CT/TU 23/09/2020 Chỉ thị v/ v lãnh đạo đại hội địa biểu Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2025
38 TMHNTTTS5/8/2020 04/08/2020 Thư mời hội nghị và thông tin thời sự lần 4 ( ngày 5/8/2020)
39 25-CV/BTG 15/07/2020 V/v phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ tỉnh Bình Phước
40 191-CV/DUK 29/06/2020 Nhận vải đồng phục áo dài chuẩn bị dự Đại hội Đảng bộ Khối lần VII nhiệm kỳ 2020-2025
41 01-TB/ĐUK 26/06/2020 Thông báo lịch làm việc của đoàn kiểm tra số 124
42 DTVKDHXI 09/06/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)
43 Số 18- CV/BTG 15/04/2020 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phù hợp với giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19
44 147-CV/ĐUK 10/04/2020 Triển khai hướng dẫn 03 của Ban Bí thư về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
45 176-TB/ĐUK 10/04/2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký các đồng chí Chánh văn phòng, Phó trưởng BTG, phó trưởng BTC và Phó Chánh văn phòng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2015 - 2020
46 15-CV/BTG 09/04/2020 V/v định hướng một số nội dung triển khai thông tin thời sự lần II/2020
47 19-KH/ĐUK 07/03/2020 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận năm 2020
48 07-HD/ĐUK 05/03/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng năm 2020
49 18-KH/ĐUK 05/03/2020 Kế hoạch tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019 mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2020
50 239-QĐ/ĐUK 03/03/2020 Quyết định về việc chuẩn y Chi ủy, Phó Bí thư, Bí Thư Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

TKBCLS(NH2020-2021)-ADTT01/02

TKBCLS(NH2020-2021)-ADTT01/02/2021

Lượt xem:26 | lượt tải:9

TKBCLS(NH2020-2021)-AD25/1/2

TKBCLS(NH2020-2021)-AD25/1/2021

Lượt xem:20 | lượt tải:8

TKBLS,C,T(NH20-21)AD11/01/20

TKBLS,C,T(NH20-21)AD11/01/2021

Lượt xem:46 | lượt tải:40

TKBDB-AD23/12/2020

TKBDB-AD23/12/2020

Lượt xem:58 | lượt tải:18

TKBDB-AD/12/2020(BC)

TKBDB-AD/12/2020(BC)

Lượt xem:74 | lượt tải:19
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,685
  • Tháng hiện tại71,146
  • Tổng lượt truy cập4,161,920
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

437 /SGDĐT-GDTrH

437 /SGDĐT-GDTrH

Lượt xem:12 | lượt tải:14

78/TB-GDTXT

78/TB-GDTXT

Lượt xem:10 | lượt tải:11

79/TB-GDTXT

79/TB-GDTXT

Lượt xem:9 | lượt tải:10

72/GDTXT

72/GDTXT

Lượt xem:9 | lượt tải:17

73/KH-GDTXT

73/KH-GDTXT

Lượt xem:9 | lượt tải:11
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây