STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 837-TB/ĐUK 15/05/2023 Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của chi, đảng bộ cơ sở
2 542-CV/ĐUK 26/04/2023 V/v chấn chỉnh việc tham dự các cuộc họp, Hội nghị
3 525-CV/ĐUK 20/03/2023 Thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
4 377- QĐ/ĐUK 20/03/2023 Quyết định bãi bỏ Quy định số 03 -QĐ/ĐUK, ngày 18/9/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về việc quản lý đảng viên, người thân đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp khi ra nước ngoài, quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài
5 520-CV/ĐUK 19/03/2023 V/v gửi báo cáo kết quả 2 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
6 337-QĐ/ĐUK 19/03/2023 Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 của Chi bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh
7 07a-HD/ĐUK 09/03/2023 HD 07 xét chọn điển hình tiên tiến học tập theo bác (các đ.c lấy lại bản này)
8 374-QĐ/ĐUK 23/02/2023 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện sổ tay đảng viên điện tử tỉnh bình Phước tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp
9 79-KH/ĐUK 23/02/2023 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước tại đảng bộ Khối Cơ quan & Doanh nghiệp
10 505-CV/ĐUK 21/02/2023 triển khai thực hiện QĐi,HD,QĐ của đảng về ktra gsat và kỷ luật đảng
11 732-TB/ĐUK 16/02/2023 Triệu tập cán bộ, đảng viên dự Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh"
12 47-TM/ĐUK 16/02/2023 Dự Hội nghị thông tin thời sự lần 1 năm 2023 và họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ
13 18-BS/ĐUK 14/02/2023 Sao Lục hướng dẫn 03 TW về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ chức đảng ở chi bộ đông đảng viên
14 77-KH/ĐUK 12/02/2023 kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023
15 367-QĐ/ĐUK 12/02/2023 Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
16 33a-CV/BTG 12/02/2023 V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
17 153-CTr/UBKT 12/02/2023 Chương trình kiểm tra,giám sát củ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp năm 2023
18 728-TB/ĐUK 12/02/2023 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
19 586-TB/ĐUK 16/01/2023 Thông báo phân công Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 phụ trách các chi,đảng bộ cơ sở trực thuộc
20 75-KH/ĐUK 16/01/2023 Kế h oạch phát triển đảng viên năm 2023
21 33-CV/BTGĐUK 16/01/2023 V/v chỉ đạo định hướng hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp tết Quý Mão năm 2023
22 11-CTr/ĐUK 13/01/2023 Chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Đảng ủy năm 2023
23 341-QĐ/ĐUK 06/01/2023 Quyết định xếp loại chất lượng các chi, đảng bộ cơ sở năm 2022
24 14-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lụ 14 NQ 29 TW HNTW6 khóa 13 về CNH HĐH
25 13-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lục 13 CT 19 TW về tổ chức tết Quý mão 2023
26 12-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao Lục 12 KL 45 TW về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia
27 11-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lục 11 KL 44 TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng với Hội chữ thập đỏ
28 10-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lục 10 NQ 28 về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền
29 09-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lục 09 NQ 27 TW về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền
30 08-BS/ĐUK 15/12/2022 Sao lục 08 QĐi 87 TW quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ĐU cấp trên
31 563-TB/ĐUK 14/12/2022 triệu tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II/2022
32 69-KH/ĐUK 20/11/2022 KẾ HOẠCH tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTWĐ khóa XIII
33 09-HD/BTG 13/11/2022 Hướng dân 09 Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
34 444A-CV/ĐUK 13/11/2022 hực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ TU về nội dung kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022
35 426-CV/ĐUK 16/10/2022 Đôn đốc hoàn thành hồ sơ tập thể, cá nhân quy hoạch
36 408-CV/ĐUK 19/09/2022 v gợi ý những vấn đề cần trao đổi thảo luận tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
37 54-KH/ĐUK 05/09/2022 Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025-2030 rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
38 57-KH/ĐUK 05/09/2022 Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng dành cho Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và ủy viên Ban kiểm tra cấp cơ sở ( Đợt 2/ 2022)
39 374-CV/ĐUK 14/08/2022 Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng năm 2022
40 28-CV/BTG 21/06/2022 Công văn số 28-CV/BTg ngày 21/6/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp về gửi đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát Nhân dân Việt nam
41 27a-CV/BTG 20/06/2022 Tuyên truyền về năm hữu nghị VN - CPC, VN- Lào
42 336-CV/ĐUK 06/06/2022 V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
43 312-CV/ĐUK 25/04/2022 Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
44 41-KH/ĐUK 25/04/2022 Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh năm 2022 (chuyên đề theo bác 2022)
45 37-KH/ĐUK 29/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận năm 2022
46 22-CV/BTG 23/03/2022 V/v định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng trong tháng 3 và 4 năm 2022”
47 180-QĐ/ĐUK 20/03/2022 Quyết định điều chỉnh bổ sung thành viên ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
48 36-KH/ĐUK 20/03/2022 Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025
49 03-HD/ĐUK 15/03/2022 Hướng dẫn xét chọn điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tuyên dương nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)
50 426-TB/ĐUK 15/03/2022 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại chật lượng tổ chức đảng đảng viên năm 2021
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

LHCCDK10(NH2022-2023)

LHCCDK10(NH2022-2023)

Lượt xem:125 | lượt tải:39

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05&#x

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05/11/2022

Lượt xem:97 | lượt tải:46

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:154 | lượt tải:42

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:89 | lượt tải:43

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2022

Lượt xem:132 | lượt tải:52
Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,389
  • Tháng hiện tại2,239
  • Tổng lượt truy cập6,568,502
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

158/TB-GDTXT

158/TB-GDTXT

Lượt xem:4 | lượt tải:5

150/QĐ-GDTXT

150/QĐ-GDTXT

Lượt xem:8 | lượt tải:7

149/QĐ-GDTXT

149/QĐ-GDTXT

Lượt xem:8 | lượt tải:5

139/TB-GDTXT

139/TB-GDTXT

Lượt xem:32 | lượt tải:12

140/KH-GDTXT

140/KH-GDTXT

Lượt xem:49 | lượt tải:9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây