STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 54-CV/ĐUK 26/11/2020 Thực hiện kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị ( Khóa XII)
2 44-CV/ĐUK 16/11/2020 triển khai HD 33 -HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Ban tổ chức
3 41-CV/ĐUK 11/11/2020 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 phục vụ báo cáo tỉnh ủy
4 06-KH/DUK 10/11/2020 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2020
5 45-KH/CB 07/11/2020 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
6 38-QĐ/DUK 06/11/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ giúp việc Thường trực Đảng uỷ Khối
7 39-QĐ/ĐUK 06/11/2020 QĐ ban hành quy chế phối hợp UBKTĐU với các ban Xây dựng Đảng và văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
8 34-CV/ĐUK 21/10/2020 Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên ta
9 03-KH/ĐUK 20/10/2020 thực hiện CT 42 về khắc phục hậu quả thiên tai
10 06-TB/ĐUK 13/10/2020 TB giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Bí thư và các đồng chí PBT ĐUKCQ và DN tỉnh NK 2020 - 2025
11 08-TB/ĐUK 13/10/2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký các đồng chí Phó Trưởng BTC,BTG và Phó CN.UBKT Đảng ủy KCQ và DN, NK 2020.2025
12 39-CV/BTG 13/10/2020 Công văn số 39-CV/BTG ngày 9/10/2020 của Ban Tuyên giáo về việc gửi tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
13 02-CTr/ĐUK 12/10/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
14 03-CTr/ĐUK 12/10/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
15 26-QĐ/ĐUK 12/10/2020 Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
16 02-KH/ĐUK 23/09/2020 Kế hoạch Mở lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở
17 2898/SGDĐT-GDTrH 23/09/2020 V/v đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với GDTrH và GDTX-CN
18 45-CT/TU 23/09/2020 Chỉ thị v/ v lãnh đạo đại hội địa biểu Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2025
19 TMHNTTTS5/8/2020 04/08/2020 Thư mời hội nghị và thông tin thời sự lần 4 ( ngày 5/8/2020)
20 25-CV/BTG 15/07/2020 V/v phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ tỉnh Bình Phước
21 191-CV/DUK 29/06/2020 Nhận vải đồng phục áo dài chuẩn bị dự Đại hội Đảng bộ Khối lần VII nhiệm kỳ 2020-2025
22 01-TB/ĐUK 26/06/2020 Thông báo lịch làm việc của đoàn kiểm tra số 124
23 DTVKDHXI 09/06/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)
24 Số 18- CV/BTG 15/04/2020 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phù hợp với giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19
25 147-CV/ĐUK 10/04/2020 Triển khai hướng dẫn 03 của Ban Bí thư về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
26 176-TB/ĐUK 10/04/2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký các đồng chí Chánh văn phòng, Phó trưởng BTG, phó trưởng BTC và Phó Chánh văn phòng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2015 - 2020
27 15-CV/BTG 09/04/2020 V/v định hướng một số nội dung triển khai thông tin thời sự lần II/2020
28 19-KH/ĐUK 07/03/2020 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận năm 2020
29 07-HD/ĐUK 05/03/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng năm 2020
30 18-KH/ĐUK 05/03/2020 Kế hoạch tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019 mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2020
31 239-QĐ/ĐUK 03/03/2020 Quyết định về việc chuẩn y Chi ủy, Phó Bí thư, Bí Thư Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025
32 239-QĐ/ĐUK 02/03/2020 Quyết định về việc chuẩn y Chi ủy, Phó Bí Thư, Bí Thư chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
33 PCNVDV2020 02/03/2020 Phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2020 ( Áp dụng từ 01/3/2020)
34 04-KH/CB 02/03/2020 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 " tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
35 07/CTr/CU-GDTXT 02/03/2020 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
36 08-QĐ/CB 02/03/2020 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi ủy chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025
37 16-CTr/CB 02/03/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2020
38 06/NQ/ĐH 02/03/2020 Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2020 - 2025
39 06-HD/ĐUK 26/02/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
40 02-HD/BTG 25/02/2020 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề 2020 " tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
41 104-CV/ĐUK 10/02/2020 Quán triệt triển khai thực hiện Quyết định 213-QĐ/TW
42 VKDHDBKCQ&DNLVIINK20-25 05/02/2020 Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
43 28-CTr/UBKT 04/02/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2020
44 DTVKDH 04/02/2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2015-2020; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2025
45 05/CTr-ĐUK 04/02/2020 Chương trình kiểm tra giám sát của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp năm 2020
46 06-CTr/DUK 03/02/2020 Chương trình làm việc của Ban chấp hành và Ban thường vụ Đảng ủy năm 2020
47 74-TB/ĐUK 06/01/2020 Thông báo Phân công các đồng chí UVBTV Đảng ủy và đại diện các Ban tham mưu
Văn phòng Đảng ủy dự Đại hội Đảng chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025
48 01-HD/BTG 31/12/2019 Hướng dẫn trang trí nghi thức tổ chức Đại hội Đảng
49 89-CV/ĐUK 20/12/2019 V/v xét chọn các đảng viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi
50 06/CV_BTG 10/12/2019 V/v định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCSVN ( 03/02/1930 - 03/02/2020) và xuân Canh tý
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

TKBS-T(2/11/2020)

TKBS-T(2/11/2020)

Lượt xem:34 | lượt tải:38

TKBLS(26/10/2020)

TKBLS(26/10/2020)

Lượt xem:23 | lượt tải:28

TKB(NH20-21)AD5/10/2020

TKB(NH20-21)AD5/10/2020

Lượt xem:53 | lượt tải:30

TKBLS(NH20-21)-AD28/9/2020-D

TKBLS(NH20-21)-AD28/9/2020-DC

Lượt xem:30 | lượt tải:39

TKBS-T(NH20-21)-AD28/9/2020

TKBS-T(NH20-21)-AD28/9/2020

Lượt xem:45 | lượt tải:48
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay37
  • Tháng hiện tại7,941
  • Tổng lượt truy cập3,949,262
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

XLTDT9,10/2020

XLTDT9,10/2020

Lượt xem:7 | lượt tải:16

KHTGDG(30/11-03/12/2020&#

KHTGDG(30/11-03/12/2020)

Lượt xem:9 | lượt tải:18

439/KH-GDTXT

439/KH-GDTXT

Lượt xem:6 | lượt tải:18

TDTH-TGVG(20/11-03/12/20&

TDTH-TGVG(20/11-03/12/20)

Lượt xem:9 | lượt tải:16

MAUTHONGBAO

MAUTHONGBAO

Lượt xem:13 | lượt tải:13
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây