STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TMHNTTTS5/8/2020 03/08/2020 Thư mời hội nghị và thông tin thời sự lần 4 ( ngày 5/8/2020)
2 25-CV/BTG 14/07/2020 V/v phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ tỉnh Bình Phước
3 191-CV/DUK 28/06/2020 Nhận vải đồng phục áo dài chuẩn bị dự Đại hội Đảng bộ Khối lần VII nhiệm kỳ 2020-2025
4 01-TB/ĐUK 25/06/2020 Thông báo lịch làm việc của đoàn kiểm tra số 124
5 DTVKDHXI 08/06/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)
6 Số 18- CV/BTG 14/04/2020 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phù hợp với giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19
7 147-CV/ĐUK 09/04/2020 Triển khai hướng dẫn 03 của Ban Bí thư về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
8 176-TB/ĐUK 09/04/2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký các đồng chí Chánh văn phòng, Phó trưởng BTG, phó trưởng BTC và Phó Chánh văn phòng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2015 - 2020
9 15-CV/BTG 08/04/2020 V/v định hướng một số nội dung triển khai thông tin thời sự lần II/2020
10 19-KH/ĐUK 06/03/2020 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận năm 2020
11 07-HD/ĐUK 04/03/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng năm 2020
12 18-KH/ĐUK 04/03/2020 Kế hoạch tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019 mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2020
13 239-QĐ/ĐUK 02/03/2020 Quyết định về việc chuẩn y Chi ủy, Phó Bí thư, Bí Thư Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 239-QĐ/ĐUK 01/03/2020 Quyết định về việc chuẩn y Chi ủy, Phó Bí Thư, Bí Thư chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
15 PCNVDV2020 01/03/2020 Phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2020 ( Áp dụng từ 01/3/2020)
16 04-KH/CB 01/03/2020 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 " tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
17 07/CTr/CU-GDTXT 01/03/2020 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
18 08-QĐ/CB 01/03/2020 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi ủy chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025
19 16-CTr/CB 01/03/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2020
20 06/NQ/ĐH 01/03/2020 Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2020 - 2025
21 06-HD/ĐUK 25/02/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
22 02-HD/BTG 24/02/2020 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề 2020 " tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
23 104-CV/ĐUK 09/02/2020 Quán triệt triển khai thực hiện Quyết định 213-QĐ/TW
24 VKDHDBKCQ&DNLVIINK20-25 04/02/2020 Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
25 28-CTr/UBKT 03/02/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2020
26 DTVKDH 03/02/2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2015-2020; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2025
27 05/CTr-ĐUK 03/02/2020 Chương trình kiểm tra giám sát của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp năm 2020
28 06-CTr/DUK 02/02/2020 Chương trình làm việc của Ban chấp hành và Ban thường vụ Đảng ủy năm 2020
29 74-TB/ĐUK 05/01/2020 Thông báo Phân công các đồng chí UVBTV Đảng ủy và đại diện các Ban tham mưu
Văn phòng Đảng ủy dự Đại hội Đảng chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025
30 01-HD/BTG 30/12/2019 Hướng dẫn trang trí nghi thức tổ chức Đại hội Đảng
31 89-CV/ĐUK 19/12/2019 V/v xét chọn các đảng viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi
32 06/CV_BTG 09/12/2019 V/v định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCSVN ( 03/02/1930 - 03/02/2020) và xuân Canh tý
33 54-TB/ĐUK 08/12/2019 Thông báo phân công các đồng chí UVBTV và Đại diện các ban tham mưu, văn phòng Đảng ủy dự kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 2019
34 153/BC-CU 05/12/2019 Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy năm 2019
35 mau02 05/12/2019 Bản tự kiểm cá nhân hoàn chỉnh
36 16-KH/CB 04/12/2019 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
37 13-KH/ĐUK 04/12/2019 Kế hoạch thực hiện kết luận số 50 - KL ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư " về tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHXN và hội nhập quốc tế
38 05-Tr/TĐTN-SGD&ĐT 14/11/2019 Chương trình phối hợp giữa Sở GD&ĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước năm học 2019-2020
39 14-TB/CB 17/10/2019 Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với đồng chí Trịnh Thị Tính
40 04-QĐ/ĐUK 13/10/2019 Quyết định về kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp
41 QD65 29/09/2019 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
42 13-TB/ĐUK 29/09/2019 Phân công thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phụ trách các chi đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
43 66-QĐ/ĐUK 29/09/2019 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
44 152-TB/CB 05/09/2019 Thông báo vv họp và làm việc với đoàn kiểm tra của ĐUK Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
45 43-QĐ/ĐUK 22/08/2019 Quyết định v/v thành lập tổ giúp việc thường trực Đảng ủy khối
46 26-CV/ĐUK 21/08/2019 V/v triển khai Kết luận số 38 - KL/TW, Kế hoạch số 177 - KH/TU của Tỉnh ủy
47 26-QĐ/ĐUK 20/08/2019 Quyết định kiểm tra Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên
48 01-NQ/ĐUK 18/08/2019 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
49 04-CTr/ĐUK 18/08/2019 Chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh từ nay đến hết năm 2019
50 22-QĐ/ĐUK 18/08/2019 Quyết định về việc phân công Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ( nhiệm kỳ 2015-2020) phụ trách các Ban xây dựng Đảng, tổ chức Đoàn thể và Chi, Đảng bộ cơ sở
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

tkbls(2020-2021)-ad14-9-20

tkbls(2020-2021)-ad14-9-20

Lượt xem:7 | lượt tải:16

TKBCLC(20-21)-AD14/9/2020

TKBCLC(20-21)-AD14/9/2020

Lượt xem:5 | lượt tải:7

TKBLT(NH20-21)-AD 14/9/2020

TKBLT(NH20-21)-AD 14/9/2020

Lượt xem:7 | lượt tải:7

PCCMNH 20-21

PCCMNH 20-21

Lượt xem:22 | lượt tải:17

TKBS-C-T(20-21)

TKBS-C-T(20-21)

Lượt xem:19 | lượt tải:16
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay472
  • Tháng hiện tại68,094
  • Tổng lượt truy cập3,808,305
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây