Văn bản theo người ký: Nguyễn Phúc Hậu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 69-KH/ĐUK 20/11/2022 KẾ HOẠCH tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTWĐ khóa XIII
2 444A-CV/ĐUK 13/11/2022 hực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ TU về nội dung kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022
3 426-CV/ĐUK 16/10/2022 Đôn đốc hoàn thành hồ sơ tập thể, cá nhân quy hoạch
4 408-CV/ĐUK 19/09/2022 v gợi ý những vấn đề cần trao đổi thảo luận tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
5 57-KH/ĐUK 05/09/2022 Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng dành cho Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và ủy viên Ban kiểm tra cấp cơ sở ( Đợt 2/ 2022)
6 54-KH/ĐUK 05/09/2022 Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025-2030 rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
7 374-CV/ĐUK 14/08/2022 Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng năm 2022
8 336-CV/ĐUK 06/06/2022 V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
9 41-KH/ĐUK 25/04/2022 Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh năm 2022 (chuyên đề theo bác 2022)
10 312-CV/ĐUK 25/04/2022 Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
11 37-KH/ĐUK 29/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận năm 2022
12 426-TB/ĐUK 15/03/2022 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại chật lượng tổ chức đảng đảng viên năm 2021
13 03-HD/ĐUK 15/03/2022 Hướng dẫn xét chọn điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tuyên dương nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)
14 36-KH/ĐUK 20/03/2022 Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025
15 180-QĐ/ĐUK 20/03/2022 Quyết định điều chỉnh bổ sung thành viên ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
16 02-HD/ĐUK 21/02/2022 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, định hướng sinh hoạt chuyên đề của từng loại hình chi bộ.
17 279-CV/ĐUK 07/02/2022 V/v báo cáo tình hình tổ chức Tết nguyên đán Nhâm dần năm 2022
18 249-CV/ĐUK 23/12/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy
19 29-KH/ĐUK 17/12/2021 Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ( trực tuyến)
20 292-TB/ĐUK 16/12/2021 Thông báo về việc phê duyệt bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
21 268-TB/ĐUK 18/11/2021 Phân công các đồng chí UVBTV và đại diện các Ban tham mưu, Văn phòng Đảng ủy dự kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2021
22 26-KH/ĐUK 18/11/2021 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2021
23 24-KH/ĐUK 09/11/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự lần 5
24 265-TB/ĐUK 03/11/2021 Thông báo Triệu tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt II/2021
25 241-TB/ĐUK 27/10/2021 Thông báo triệu tập Hội nghị triển khai học tập nghiên cứu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 về " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đát nước phồn vinh hạnh phúc" đợt II, đợt III bằng hình thức trực tuyến và học online
26 07-CTr/ĐUK 22/08/2021 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19
27 136-CCV/CQDUK 03/08/2021 Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19
28 135-CV/ĐUK 25/07/2021 Sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của đảng viên xây dựng công trình chào mừng Đại hội đảng
29 119-CV/ĐUK 17/06/2021 Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
30 110-CV/ĐUK 31/05/2021 Tích cực tham gia tuần lễ cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
31 70-QĐ/ĐUK 08/03/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,nhiệm kỳ 2020-2025
32 92-CV/ĐUK 04/05/2021 Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
33 95-CV/ĐUK 09/05/2021 Tạm dừng mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1/2021
34 71-CV/ĐUK 02/02/2021 thực hiện nghiêm phòng, chống dịch covid 19
35 60 - QĐ/ĐUK 25/01/2021 Quyết định Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2020
36 67 - CV/ĐUK 25/01/2021 Thu hồi Quyết định số 55-QĐ/ĐUK, ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2020
37 11 - KH/ĐUK 25/01/2021 Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác Dân vận năm 2021
38 62-CV/ĐUK 02/01/2021 thực hiện CT 03 - CT/ TU của tỉnh ủy
39 05 - CTr/ĐUK 17/01/2021 Chương trình Làm việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2021
40 09-KH/ĐUK 17/01/2021 Kế hoạch thực hiện NQ 55- NQ/TW của Bộ chính trị về " định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2045"
41 06-CTr/ĐUK 17/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2021
42 GMHN 04/01/2021 Giấy mời dự HNBCH Đảng bộ lần 3 - các chi đảng bộ
43 58-CV/ĐUK 10/12/2020 vv Báo cáo thống kê tổ chức đảng và đảng viên 2020
44 09-CV/ĐUK 09/12/2020 Xét chọn tuyên dương các bí thư chi bộ đảng viên tiêu biểu 2020
45 44-CV/ĐUK 15/11/2020 triển khai HD 33 -HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Ban tổ chức
46 39-QĐ/ĐUK 05/11/2020 QĐ ban hành quy chế phối hợp UBKTĐU với các ban Xây dựng Đảng và văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
47 38-QĐ/DUK 05/11/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ giúp việc Thường trực Đảng uỷ Khối
48 06-KH/DUK 09/11/2020 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2020
49 34-CV/ĐUK 20/10/2020 Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên ta
50 03-KH/ĐUK 19/10/2020 thực hiện CT 42 về khắc phục hậu quả thiên tai
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

LHCCDK10(NH2022-2023)

LHCCDK10(NH2022-2023)

Lượt xem:15 | lượt tải:6

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05&#x

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05/11/2022

Lượt xem:42 | lượt tải:16

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:28 | lượt tải:14

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:31 | lượt tải:18

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2022

Lượt xem:61 | lượt tải:24
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,125
  • Tháng hiện tại6,827
  • Tổng lượt truy cập6,239,938
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

DSCB, DV, VC, NLDDHNTT-7/12/2022

DSCB, DV, VC, NLDDHNTT-7/12/2022

Lượt xem:5 | lượt tải:1

PCDT(28/11-02/12/2022)

PCDT(28/11-02/12/2022)

Lượt xem:12 | lượt tải:12

LHCCDK10(NH2022-2023)

LHCCDK10(NH2022-2023)

Lượt xem:7 | lượt tải:8

LDG28/11-02/12/2022

LDG28/11-02/12/2022

Lượt xem:9 | lượt tải:7

3614/TB-SGDĐT

3614/TB-SGDĐT

Lượt xem:9 | lượt tải:9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây