Văn bản theo cơ quan ban hành: Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 91-KH/ĐUK 02/08/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin thời sự tháng 8
2 586-TB/ĐUK 17/01/2023 Thông báo phân công Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 phụ trách các chi,đảng bộ cơ sở trực thuộc
3 341-QĐ/ĐUK 07/01/2023 Quyết định xếp loại chất lượng các chi, đảng bộ cơ sở năm 2022
4 426-CV/ĐUK 17/10/2022 Đôn đốc hoàn thành hồ sơ tập thể, cá nhân quy hoạch
5 125-KH/CBGDTXT 20/01/2022 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
6 124-KH/CBGDTXT 20/01/2022 Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2022
7 26-KH/ĐUK 19/11/2021 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2021
8 05-HD/BTGĐUK 18/10/2021 Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
9 90-BC/GDTXT 31/08/2021 Báo cáo về việc triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
10 89-KH/GDTXT 31/08/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
11 56-KH/CB 01/02/2021 Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2021
12 60 - QĐ/ĐUK 26/01/2021 Quyết định Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2020
13 21-CTr/UBKT ĐUK 26/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2021
14 39/QĐ_GDTXT 25/01/2021 Quyết định thành lập Ban Tổ chức tập huấn quản lý thông tin theo hệ thống TEMIS của Trung tâm GDTX tỉnh
15 55-CTr/CB 19/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2021
16 45-KH/CB 07/11/2020 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
17 03-KH/ĐUK 20/10/2020 thực hiện CT 42 về khắc phục hậu quả thiên tai
18 07-HD/ĐUK 05/03/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng năm 2020
19 06/NQ/ĐH 02/03/2020 Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2020 - 2025
20 16-CTr/CB 02/03/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2020
21 08-QĐ/CB 02/03/2020 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi ủy chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025
22 07/CTr/CU-GDTXT 02/03/2020 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
23 04-KH/CB 02/03/2020 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 " tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
24 PCNVDV2020 02/03/2020 Phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2020 ( Áp dụng từ 01/3/2020)
25 239-QĐ/ĐUK 02/03/2020 Quyết định về việc chuẩn y Chi ủy, Phó Bí Thư, Bí Thư chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
26 DTVKDH 04/02/2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2015-2020; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2025
27 153/BC-CU 06/12/2019 Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy năm 2019
28 16-KH/CB 05/12/2019 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
29 14-TB/CB 18/10/2019 Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với đồng chí Trịnh Thị Tính
30 QD65 30/09/2019 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
31 152-TB/CB 06/09/2019 Thông báo vv họp và làm việc với đoàn kiểm tra của ĐUK Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
32 43-QĐ/ĐUK 23/08/2019 Quyết định v/v thành lập tổ giúp việc thường trực Đảng ủy khối
33 26-QĐ/ĐUK 21/08/2019 Quyết định kiểm tra Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên
34 22-QĐ/ĐUK 19/08/2019 Quyết định về việc phân công Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ( nhiệm kỳ 2015-2020) phụ trách các Ban xây dựng Đảng, tổ chức Đoàn thể và Chi, Đảng bộ cơ sở
35 01-TB-DUK 18/07/2019 thông báo giới thiệu mẫu dấu và chữ ký của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp
36 30/KH/CB 04/04/2019 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 " Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
37 30-KH/CB 25/03/2019 Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019
38 QCTCD 13/03/2019 Quy chế tiếp công dân tại Trung tâm GDTX tỉnh
39 NQTCD 13/03/2019 Nội quy tiếp công dân ( Ban hành kèm theo Thông báo số 12-TB/CB ngày 13/3/2019)
40 12-TB/CB 13/03/2019 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Cấp ủy chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh và tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư của các cá nhân, bộ phận liên quan
41 29/KH-CB 12/03/2019 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 " Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
42 29-KH/CB 06/03/2019 Kế hoạch về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018
43 14-CTr/CB 06/03/2019 Chương trình làm việc của Chi ủy Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước năm 2019
44 PCNVDV2019 05/03/2019 Phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2019 ( Áp dụng từ 3/1/2019)
45 23-CTr/CB 14/01/2019 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2019
46 27/KH-DUK 14/01/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 " xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dan chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
47 26/KH-CB 14/01/2019 Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2019
48 BC-CU 04/12/2018 Báo cáo kiểm điểm tập thể chi uỷ chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh năm 2018
49 319/CV-DUK 29/03/2017 V/v phê bình các chi, đảng bộ không treo băng rôn tuyên truyền 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước
50 310/TB/DUK 29/03/2017 Thông báo triệu tập Hội nghị thông tin thời sự
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

LHCCDK10(NH2022-2023)

LHCCDK10(NH2022-2023)

Lượt xem:351 | lượt tải:111

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05&#x

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05/11/2022

Lượt xem:284 | lượt tải:109

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:342 | lượt tải:102

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:254 | lượt tải:102

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2022

Lượt xem:352 | lượt tải:112
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay280
  • Tháng hiện tại3,117
  • Tổng lượt truy cập7,225,935
Văn bản mới

86/BC-GDTXT

86/BC-GDTXT

Lượt xem:9 | lượt tải:14

437/QĐ-GDTXT

437/QĐ-GDTXT

Lượt xem:12 | lượt tải:13

79/QD-GDTXT

79/QD-GDTXT

Lượt xem:10 | lượt tải:7

80/QĐ-GDTXT

80/QĐ-GDTXT

Lượt xem:15 | lượt tải:15

75/TB-GDTXT

75/TB-GDTXT

Lượt xem:13 | lượt tải:12
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây