Văn bản theo cơ quan ban hành: Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 90-BC/GDTXT 31/08/2021 Báo cáo về việc triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
2 89-KH/GDTXT 31/08/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
3 56-KH/CB 01/02/2021 Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2021
4 60 - QĐ/ĐUK 26/01/2021 Quyết định Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2020
5 21-CTr/UBKT ĐUK 26/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2021
6 39/QĐ_GDTXT 25/01/2021 Quyết định thành lập Ban Tổ chức tập huấn quản lý thông tin theo hệ thống TEMIS của Trung tâm GDTX tỉnh
7 55-CTr/CB 19/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2021
8 45-KH/CB 07/11/2020 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
9 03-KH/ĐUK 20/10/2020 thực hiện CT 42 về khắc phục hậu quả thiên tai
10 07-HD/ĐUK 05/03/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng năm 2020
11 06/NQ/ĐH 02/03/2020 Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV - Nhiệm kỳ 2020 - 2025
12 16-CTr/CB 02/03/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2020
13 08-QĐ/CB 02/03/2020 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi ủy chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 07/CTr/CU-GDTXT 02/03/2020 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
15 04-KH/CB 02/03/2020 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 " tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
16 PCNVDV2020 02/03/2020 Phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2020 ( Áp dụng từ 01/3/2020)
17 239-QĐ/ĐUK 02/03/2020 Quyết định về việc chuẩn y Chi ủy, Phó Bí Thư, Bí Thư chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
18 DTVKDH 04/02/2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2015-2020; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2025
19 153/BC-CU 06/12/2019 Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy năm 2019
20 16-KH/CB 05/12/2019 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
21 14-TB/CB 18/10/2019 Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với đồng chí Trịnh Thị Tính
22 QD65 30/09/2019 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
23 152-TB/CB 06/09/2019 Thông báo vv họp và làm việc với đoàn kiểm tra của ĐUK Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
24 43-QĐ/ĐUK 23/08/2019 Quyết định v/v thành lập tổ giúp việc thường trực Đảng ủy khối
25 26-QĐ/ĐUK 21/08/2019 Quyết định kiểm tra Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên
26 22-QĐ/ĐUK 19/08/2019 Quyết định về việc phân công Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ( nhiệm kỳ 2015-2020) phụ trách các Ban xây dựng Đảng, tổ chức Đoàn thể và Chi, Đảng bộ cơ sở
27 01-TB-DUK 18/07/2019 thông báo giới thiệu mẫu dấu và chữ ký của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp
28 30/KH/CB 04/04/2019 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 " Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
29 30-KH/CB 25/03/2019 Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019
30 QCTCD 13/03/2019 Quy chế tiếp công dân tại Trung tâm GDTX tỉnh
31 NQTCD 13/03/2019 Nội quy tiếp công dân ( Ban hành kèm theo Thông báo số 12-TB/CB ngày 13/3/2019)
32 12-TB/CB 13/03/2019 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Cấp ủy chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh và tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư của các cá nhân, bộ phận liên quan
33 29/KH-CB 12/03/2019 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 " Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
34 29-KH/CB 06/03/2019 Kế hoạch về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018
35 14-CTr/CB 06/03/2019 Chương trình làm việc của Chi ủy Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước năm 2019
36 PCNVDV2019 05/03/2019 Phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2019 ( Áp dụng từ 3/1/2019)
37 23-CTr/CB 14/01/2019 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2019
38 27/KH-DUK 14/01/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 " xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dan chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
39 26/KH-CB 14/01/2019 Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2019
40 BC-CU 04/12/2018 Báo cáo kiểm điểm tập thể chi uỷ chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh năm 2018
41 319/CV-DUK 29/03/2017 V/v phê bình các chi, đảng bộ không treo băng rôn tuyên truyền 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước
42 310/TB/DUK 29/03/2017 Thông báo triệu tập Hội nghị thông tin thời sự
43 320/CV/DUK 30/03/2017 V/v mua tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017
44 307-CV/DUK 14/03/2017 V/v cập nhật tài liệu tuyên truyền trong tháng 3 và quý II/2017
45 KHKCTGDDHCM 2017 02/01/2017 Kết hoạch thực hiện kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017
46 06/QD-CU 29/12/2016 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ Cấp ủy chi bộ và các đảng viên trong chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020
47 05/QD-CB 28/12/2016 Quyết định Ban hành quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ TTGDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020
48 QCLVCU15-20 03/01/2017 Quy chế làm việc của cấp ủy và Chi bộ trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020
49 278/CV-ĐUK 02/01/2017 V/v tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU của Tỉnh ủy
50 279-CV/ĐUK 06/01/2018 V.v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

TKBS-C-T(13-17/9/2021)

TKBS-C-T(13-17/9/2021)

Lượt xem:9 | lượt tải:9

TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021

TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021

Lượt xem:7 | lượt tải:12

TKBOTTN2020-2021

TKBOTTN2020-2021

Lượt xem:60 | lượt tải:26

TKBDB(26-29/4/2021)

TKBDB(26-29/4/2021)

Lượt xem:99 | lượt tải:27

TKBDB26-29/4/2021

TKBDB26-29/4/2021

Lượt xem:53 | lượt tải:27
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay1,199
  • Tháng hiện tại42,853
  • Tổng lượt truy cập4,846,555
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

317/TCCB-GDTXT

317/TCCB-GDTXT

Lượt xem:1 | lượt tải:2

318/QĐ-GDTXT

318/QĐ-GDTXT

Lượt xem:0 | lượt tải:2

319/QĐ-GDTXT

319/QĐ-GDTXT

Lượt xem:0 | lượt tải:2

315/KH-GDTXT

315/KH-GDTXT

Lượt xem:5 | lượt tải:9

316/GDTXT

316/GDTXT

Lượt xem:5 | lượt tải:21
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây