Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 13-CV/BTG 31/08/2021 V/v gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)”
2 90-BC/GDTXT 31/08/2021 Báo cáo về việc triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
3 89-KH/GDTXT 31/08/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
4 07-CTr/ĐUK 23/08/2021 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19
5 136-CCV/CQDUK 04/08/2021 Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19
6 135-CV/ĐUK 26/07/2021 Sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của đảng viên xây dựng công trình chào mừng Đại hội đảng
7 119-CV/ĐUK 18/06/2021 Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
8 110-CV/ĐUK 01/06/2021 Tích cực tham gia tuần lễ cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
9 Số 53-TB/BTCTU 24/05/2021 Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học năm 2021
10 76-KL/DUK 20/05/2021 Kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt trực thuộc Đảng bộ khối Cơ quan & Doanh nghiệp khóa VII
11 70-QĐ/ĐUK 09/03/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,nhiệm kỳ 2020-2025
12 92-CV/ĐUK 05/05/2021 Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
13 1340/SGDDT-GDTrH 10/05/2021 V/v miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
14 95-CV/ĐUK 10/05/2021 Tạm dừng mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1/2021
15 03-BS/ĐUK 03/03/2021 Hướng dẫn công tác nhân sự Đại biểu quốc hội khóa XV và ĐB Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
16 71-CV/ĐUK 03/02/2021 thực hiện nghiêm phòng, chống dịch covid 19
17 56-KH/CB 01/02/2021 Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2021
18 60 - QĐ/ĐUK 26/01/2021 Quyết định Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2020
19 21-CTr/UBKT ĐUK 26/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2021
20 67 - CV/ĐUK 26/01/2021 Thu hồi Quyết định số 55-QĐ/ĐUK, ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2020
21 11 - KH/ĐUK 26/01/2021 Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác Dân vận năm 2021
22 39/QĐ_GDTXT 25/01/2021 Quyết định thành lập Ban Tổ chức tập huấn quản lý thông tin theo hệ thống TEMIS của Trung tâm GDTX tỉnh
23 62-CV/ĐUK 03/01/2021 thực hiện CT 03 - CT/ TU của tỉnh ủy
24 55-CTr/CB 19/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2021
25 05 - CTr/ĐUK 18/01/2021 Chương trình Làm việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2021
26 09-KH/ĐUK 18/01/2021 Kế hoạch thực hiện NQ 55- NQ/TW của Bộ chính trị về " định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2045"
27 06-CTr/ĐUK 18/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2021
28 03-HD/BTG 13/01/2021 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
29 04-CV/BTG 13/01/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng
30 GMHN 05/01/2021 Giấy mời dự HNBCH Đảng bộ lần 3 - các chi đảng bộ
31 01-HD/BTG 17/12/2020 Hướng dẫn công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương năm 2021.
32 58-CV/ĐUK 11/12/2020 vv Báo cáo thống kê tổ chức đảng và đảng viên 2020
33 09-CV/ĐUK 10/12/2020 Xét chọn tuyên dương các bí thư chi bộ đảng viên tiêu biểu 2020
34 74-CV/ĐTN 05/12/2020 góp ý kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đoàn Khối năm 2020
35 54-CV/ĐUK 26/11/2020 Thực hiện kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị ( Khóa XII)
36 44-CV/ĐUK 16/11/2020 triển khai HD 33 -HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Ban tổ chức
37 41-CV/ĐUK 11/11/2020 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 phục vụ báo cáo tỉnh ủy
38 39-QĐ/ĐUK 06/11/2020 QĐ ban hành quy chế phối hợp UBKTĐU với các ban Xây dựng Đảng và văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
39 38-QĐ/DUK 06/11/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ giúp việc Thường trực Đảng uỷ Khối
40 06-KH/DUK 10/11/2020 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2020
41 45-KH/CB 07/11/2020 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
42 34-CV/ĐUK 21/10/2020 Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên ta
43 03-KH/ĐUK 20/10/2020 thực hiện CT 42 về khắc phục hậu quả thiên tai
44 39-CV/BTG 13/10/2020 Công văn số 39-CV/BTG ngày 9/10/2020 của Ban Tuyên giáo về việc gửi tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
45 08-TB/ĐUK 13/10/2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký các đồng chí Phó Trưởng BTC,BTG và Phó CN.UBKT Đảng ủy KCQ và DN, NK 2020.2025
46 06-TB/ĐUK 13/10/2020 TB giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Bí thư và các đồng chí PBT ĐUKCQ và DN tỉnh NK 2020 - 2025
47 26-QĐ/ĐUK 12/10/2020 Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
48 03-CTr/ĐUK 12/10/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
49 02-CTr/ĐUK 12/10/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
50 45-CT/TU 23/09/2020 Chỉ thị v/ v lãnh đạo đại hội địa biểu Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2025
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

TKBS-C-T(13-17/9/2021)

TKBS-C-T(13-17/9/2021)

Lượt xem:9 | lượt tải:9

TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021

TKBS-C-T (2021-2022)AD6-11/2021

Lượt xem:7 | lượt tải:12

TKBOTTN2020-2021

TKBOTTN2020-2021

Lượt xem:60 | lượt tải:26

TKBDB(26-29/4/2021)

TKBDB(26-29/4/2021)

Lượt xem:99 | lượt tải:27

TKBDB26-29/4/2021

TKBDB26-29/4/2021

Lượt xem:53 | lượt tải:27
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,148
  • Tháng hiện tại42,802
  • Tổng lượt truy cập4,846,504
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

317/TCCB-GDTXT

317/TCCB-GDTXT

Lượt xem:1 | lượt tải:2

318/QĐ-GDTXT

318/QĐ-GDTXT

Lượt xem:0 | lượt tải:2

319/QĐ-GDTXT

319/QĐ-GDTXT

Lượt xem:0 | lượt tải:2

315/KH-GDTXT

315/KH-GDTXT

Lượt xem:5 | lượt tải:9

316/GDTXT

316/GDTXT

Lượt xem:5 | lượt tải:21
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây