Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 69-KH/ĐUK 20/11/2022 KẾ HOẠCH tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTWĐ khóa XIII
2 444A-CV/ĐUK 13/11/2022 hực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ TU về nội dung kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022
3 09-HD/BTG 13/11/2022 Hướng dân 09 Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
4 426-CV/ĐUK 16/10/2022 Đôn đốc hoàn thành hồ sơ tập thể, cá nhân quy hoạch
5 408-CV/ĐUK 19/09/2022 v gợi ý những vấn đề cần trao đổi thảo luận tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
6 57-KH/ĐUK 05/09/2022 Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng dành cho Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và ủy viên Ban kiểm tra cấp cơ sở ( Đợt 2/ 2022)
7 54-KH/ĐUK 05/09/2022 Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025-2030 rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
8 374-CV/ĐUK 14/08/2022 Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng năm 2022
9 28-CV/BTG 21/06/2022 Công văn số 28-CV/BTg ngày 21/6/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp về gửi đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát Nhân dân Việt nam
10 27a-CV/BTG 20/06/2022 Tuyên truyền về năm hữu nghị VN - CPC, VN- Lào
11 336-CV/ĐUK 06/06/2022 V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
12 41-KH/ĐUK 25/04/2022 Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh năm 2022 (chuyên đề theo bác 2022)
13 312-CV/ĐUK 25/04/2022 Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
14 37-KH/ĐUK 29/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận năm 2022
15 426-TB/ĐUK 15/03/2022 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại chật lượng tổ chức đảng đảng viên năm 2021
16 22-CV/BTG 23/03/2022 V/v định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng trong tháng 3 và 4 năm 2022”
17 03-HD/ĐUK 15/03/2022 Hướng dẫn xét chọn điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tuyên dương nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)
18 36-KH/ĐUK 20/03/2022 Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025
19 180-QĐ/ĐUK 20/03/2022 Quyết định điều chỉnh bổ sung thành viên ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
20 02-HD/ĐUK 21/02/2022 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, định hướng sinh hoạt chuyên đề của từng loại hình chi bộ.
21 279-CV/ĐUK 07/02/2022 V/v báo cáo tình hình tổ chức Tết nguyên đán Nhâm dần năm 2022
22 125-KH/CBGDTXT 19/01/2022 Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
23 124-KH/CBGDTXT 19/01/2022 Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2022
24 89-CTr/UBKT 18/01/2022 Chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2022
25 249-CV/ĐUK 23/12/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy
26 : 06-HD/BTG 23/12/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
27 29-KH/ĐUK 17/12/2021 Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ( trực tuyến)
28 292-TB/ĐUK 16/12/2021 Thông báo về việc phê duyệt bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
29 268-TB/ĐUK 18/11/2021 Phân công các đồng chí UVBTV và đại diện các Ban tham mưu, Văn phòng Đảng ủy dự kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2021
30 26-KH/ĐUK 18/11/2021 Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm 2021
31 15-CV/BTGĐUK 10/11/2021 Công văn gửi tài liệu học tập Chuyên đề toàn khóa – Chuyên đề năm 2021
32 24-KH/ĐUK 09/11/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự lần 5
33 265-TB/ĐUK 03/11/2021 Thông báo Triệu tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt II/2021
34 241-TB/ĐUK 27/10/2021 Thông báo triệu tập Hội nghị triển khai học tập nghiên cứu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 về " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đát nước phồn vinh hạnh phúc" đợt II, đợt III bằng hình thức trực tuyến và học online
35 239-TB/ĐUK 19/10/2021 Thông báo Triệu tập hội nghị triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” đợt I, bằng hình thức trực tuyến và học online
36 05-HD/BTGĐUK 17/10/2021 Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
37 Số 13-CV/BTG 30/08/2021 V/v gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)”
38 90-BC/GDTXT 30/08/2021 Báo cáo về việc triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
39 89-KH/GDTXT 30/08/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
40 07-CTr/ĐUK 22/08/2021 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19
41 136-CCV/CQDUK 03/08/2021 Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19
42 135-CV/ĐUK 25/07/2021 Sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của đảng viên xây dựng công trình chào mừng Đại hội đảng
43 119-CV/ĐUK 17/06/2021 Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
44 110-CV/ĐUK 31/05/2021 Tích cực tham gia tuần lễ cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
45 Số 53-TB/BTCTU 23/05/2021 Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học năm 2021
46 76-KL/DUK 19/05/2021 Kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt trực thuộc Đảng bộ khối Cơ quan & Doanh nghiệp khóa VII
47 70-QĐ/ĐUK 08/03/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,nhiệm kỳ 2020-2025
48 92-CV/ĐUK 04/05/2021 Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
49 1340/SGDDT-GDTrH 09/05/2021 V/v miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
50 95-CV/ĐUK 09/05/2021 Tạm dừng mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1/2021
Hình ảnh hoạt động
Lịch học BTVH - PCGD

LHCCDK10(NH2022-2023)

LHCCDK10(NH2022-2023)

Lượt xem:14 | lượt tải:6

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05&#x

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD31/10-05/11/2022

Lượt xem:41 | lượt tải:16

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10

TKBCLS-C(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:28 | lượt tải:14

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10

TKBPĐK12(NH2022-2023)-AD17/10/2022

Lượt xem:31 | lượt tải:18

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2

TKBS-T(NH2022-2023)-AD11/9/2022

Lượt xem:60 | lượt tải:24
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,938
  • Tháng hiện tại6,640
  • Tổng lượt truy cập6,239,751
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Văn bản mới

DSCB, DV, VC, NLDDHNTT-7/12/2022

DSCB, DV, VC, NLDDHNTT-7/12/2022

Lượt xem:5 | lượt tải:1

PCDT(28/11-02/12/2022)

PCDT(28/11-02/12/2022)

Lượt xem:12 | lượt tải:12

LHCCDK10(NH2022-2023)

LHCCDK10(NH2022-2023)

Lượt xem:7 | lượt tải:8

LDG28/11-02/12/2022

LDG28/11-02/12/2022

Lượt xem:9 | lượt tải:7

3614/TB-SGDĐT

3614/TB-SGDĐT

Lượt xem:9 | lượt tải:9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây